CONSILIUL STIINTIFIC INFLPR

Agenda

 


21.10.2019

Ordinea de zi a fost urmatoarea:

1. Propunere de modificare a regulamentului de concurs pentru ocuparea functiei si acordarea gradului profesional de Cercetator Stiintific Gradul III in cadrul INFLPR

2. Necesarul de posturi ACS, CS, CS III, CS II, CS I solicitat de catre sefii de laboratoare din INFLPR

3.  Diverse

1.  In sedinta precedenta a CS a fost propusa o comisie pentru redactarea unei variante imbunatatite a regulamentului de concurs pentru ocuparea functiei si acordarea gradului profesional de Cercetator Stiintific III (CS III). Aceasta comisie considera ca diferenta de punctaj pentru a fi eligibil in concursul de ocupare a posturilor de CS si CSIII este foarte mica, iar candidatii incearca promovarea de la ACS la CS III fara sa mai treaca prin examenul pentru ocuparea functiei de CS, care este mai dificil decat cel de ocupare a functiei de CS III din cauza probei scrise. Astfel, in opinia comisiei, INFLPR risca in viitorul apropiat sa nu mai poata organiza un examen de angajare pe functia de CS. Propunerile comisiei pentru rezolvarea acestei anomalii au fost:

a)      Valorile punctajelor minimale sa fie modificate astfel: Pmin sa creasca de la 0.6 la 0.8, Cmin sa devina 6 in loc de 4, iar Rmin - Rmax=7.6 – 10 in loc de Rmin - Rmax=5.4 – 8.

S-a votat acest punct din propunere si a fost respins de CS.

b)      Extinderea prezentarii orale cu comisia de concurs la doua probe: i) prezentarea la nivel post-doctoral a unei lucrari proprii la alegerea candidatului (20 puncte) si ii) prezentarea detaliata a activitatii curente si viitoare (20 puncte). S-a propus ca participantii la concurs sa depuna la dosar lucrarea pe care doresc sa o prezinte. S-a votat acest punct din propunere, care a fost acceptat de CS.
S-a propus o varianta de compromis a valorilor punctajelor minimale din regulamentul CS III, in care, pentru a participa la concurs, candidatul trebuie sa indeplineasca Pmin= 0.7 si Cmin= 5. S-a supus la vot aceasta varianta, care nu a fost adoptata de CS.
In final, Dr. Maria Dinescu a supus la vot forma actuala a regulamentului CS III in care valorile punctajelor minimale Pmin, Cmin si Rmin sa fie nemodificate fata de varianta anterioara, dar interviul sa contina doua probe si punctajul interviului sa reprezinte 40 puncte din punctajul total, conform propunerii comisiei de concurs. Aceasta varianta a fost respinsa. Astfel, pentru urmatorul concurs de ocupare a posturilor de CS III, va ramane in vigoare vechiul regulament.

2.  In urma consultarii sefilor de laboratoare din INFLPR, la nivelul CS, a fost totalizat un necesar de noi posturi in INFLPR, dupa cum urmeaza: 8 ACS, 4 CS, 18 CSIII, 8 CSII, 5CSI. Directorul General al INFLPR, pe baza unor simulari financiare si de crestere a personalului din institut, a propus un numar de posturi dupa cum urmeaza: 10 ACS, 6 CS, 6 CSIII, 6 CSII, 6 CSI, 4 IDT, 4 IDT III, 2IDT II si 2 IDT I. CS a votat urmatorul numar de posturi:
- 10 posturi ACS,  6 posturi CS, 6 posturi CS I,  4 posturi IDT,  4 posturi IDT III,  2 posturi IDT II, 2 posturi IDT I, 8 posturi CS II

      O situatie speciala a fost in cazul posturilor de CS III:

      - S-a supus la vot varianta de 6 posturi CS III propusa de directia INFLPR. Aceasta a fost respinsa

     - S-a supus la vot varianta de 18 posturi CS III, solicitata de sefii de laboratoare, care a fost respinsa intr-o prima faza. Dupa numeroase discutii in sala, s-a supus din nou la vot varianta cu 18 posturi CSIII si a fost aprobata.

Recomandarea CS, in urma votului unanim, a fost ca posturile sa se scoata la concurs independent pentru fiecare categorie, iar concursul de ACS sa aiba prioritate, deoarece exista in INFLPR tineri ACS angajati pe perioada determinata, carora le expira contractele la sfarsitul anului 2019, iar acestea nu mai pot fi prelungite.

 

3.  Diverse:

a) Dr. Camelia Popescu a solicitat aprobarea CS pentru a efectua un stagiu de un an la Institut de Recherche sur les Ceramiques, Limoges, Franta, in perioada 01.11.2019-31.10.2020, pentru a efectua experimente de depunere de materiale ceramice prin tehnica „Cold Spray” utilizand un brat robotic asemanator celui existent la CETAL. Mandatul a fost aprobat cu 19 voturi pentru si o abtinere.

b) Dr. Sandu Ion a expus o serie de argumente pentru a sustine afirmatia ca „atmosfera necesara cercetarii stiintifice din institut se deterioreaza”: introducerea pontajului electronic si modul de implementare, introducerea unor criterii de evaluare care normeaza munca de cercetare reducand calitatea, introducerea excesiva de proceduri. A primit raspunsuri punctuale din partea Dr. Traian Dascalu. Dr. Maria Dinescu a propus ca acest punct sa se discute in detaliu in sedinta viitoare a CS si a supus la vot introducerea lui pe ordinea de zi, obtinand aprobarea CS.

07.08.2019

Ordinea de zi a fost urmatoarea:

      1.      Stabilirea criteriilor de (auto) evaluare incepand cu 1 ianuarie 2021
2.      Prezentarea raportului sintetic privind desfasurarea concursului pentru ocuparea unui post de CS1 in cadrul ISS
3.      Discutarea si aprobarea cererilor de posturi solicitate de sefii de laboratoare pentru a fi scoase la concurs
4.      
Aprobarea regulamentului de organizare si functionare al CS ISS
5.      Diverse
a)      
Solicitare din partea D-lui Stefan Irimiciuc pentru o deplasare la Institutul de Fizica al Academiei de Stiinte a Cehiei, Praga, Cehia in perioada 01.09.2019-28.11.2019
b)      Discutarea cererii de mentinere in activitate dupa implinirea varstei de pensionare a Dr. Maria Dinescu

 

1. Dr. Valentina Dinca, in calitate de membru al unei comisii numita de Consiliul Stiintific (CS) pentru colectarea si analiza propunerilor membrilor CS de modificare si completare a criteriilor din fisele de (auto)evaluare ale personalului de cercetare, a prezentat o sinteza preliminara si o simulare a impactului acestora in punctajul de autoevaluare. Aceste criterii au fost pe rand dezbatute in CS, fiind propuse modificari. Se vor efectua simulari pana la urmatoarea sedinta a CS pentru a studia impactul acestora. Acest punct pe ordinea de zi ramane in discutie pentru sedinta urmatoare a CS.
2. Dr Ion Tiseanu, presedintele comisiei de concurs pentru ocuparea unui post de CS I in cadrul ISS a prezentat raportul comisiei. La concurs a participat un singur candidat, Dr. Alexandru Nicolin. S-au cititit punctajele calculate conform procedurilor stabilite de Comisia de Fizica a CNATDCU, toate depasind standardele minimale impuse de Ordinul 6129/2016. Punctajul total al candidatului a fost de 84.568 puncte, iar acesta a fost declarant “admis”. CS a votat in unanimitate validarea rezultatelor concursului si incadrarea pe postul de CS I a Dr. Nicolin Alexandru.
3. S-a prezentat necesarul de posturi solicitate de sefii de laboratoare ai INFLPR: 8 posturi ACS, 4 posturi CS, 18 posturi CSIII, 8 posturi CSII, 5 posturi CSI. Se mentioneaza ca lista mai poate fi actualizata in perioada urmatoare prin intermediul sefilor de laboratoare. S-a readus in discutie necesitatea imbunatatirii regulamentului de concurs pentru incadrarea pe posturile CS III. In acest scop CS va forma in sedinta urmatoare o comisie care sa propuna o varianta imbunatatita a acestui regulament.
4. Dr. Maria Dinescu a citit raspunsul Dr. Octavian Micu, presedintele consiliului stiintific al ISS, la recomandarile CS al INFLPR, formulate in urma citirii si dezbaterii regulamentului de organizare si functionare al CS al ISS, in sedinta nr 77 a CS INFLPR. Dupa dezbateri, s-a ajuns la un consens pentru:
a) cautarea in arhiva CS INFLPR a aprobarii pentru formarea unui CS al ISS
b) dupa identificarea documentelor de la punctul a), CS al INFLPR se va intruni intr-o sedinta extraordinara pentru a aproba regulamentul de organizare si functionare al ISS, inainte de urmatoarea sedinta a Consiliului de Administratie.

5.                  Diverse
a)  s-a votat si acceptat in unanimitate deplasarea Dr. Andrei Stefan Irimiciuc la Institutul de Fizica al Academiei de Stiinte a Cehiei, Praga, Cehia in vederea efectuarii unui stagiu de lucru in perioada 01.09.2019-28.11.2019
b)    s-a votat in unanimitate mentinerea in activitate a Dr. Maria Dinescu dupa implinirea varstei de pensionare. Dr. Maria Dinescu indeplineste toate criteriile impuse de CS al INFLPR pentru a-si putea desfasura activitatea in INFLPR dupa aceasta data.

 

05.06.2019

Ordinea de zi a fost urmatoarea:

1. Discutarea propunerilor de imbunatatire a criteriilor de performanta din fisele de autoevaluare

2. Strategia INFLPR: discutii preliminare pe baza versiunii existente

3. Diverse

 

1.                  Sedinta a inceput cu intrebari referitoare la modalitatea de evaluare a indeplinirii obiectivelor de performanta pe anul 2019 stabilite de catre Comitetul de Directie (CD). Referitor la tehnologii si produse, in prezent nu exista omologare interna, iar cercetatorii din INFLPR nu stiu criteriile care trebuie indeplinite pentru ca rezultatele muncii lor aplicative sa se poata incadra in categoriile „tehnologii” sau „produse”. O intrebare a fost de la ce nivel TRL (Technology Readiness Level) se considera o tehnologie viabila? S-a raspuns ca de la TRL 3 si ca gradul de maturitate tehnologica poate fi estimat prin prin completarea unui chestionar online care calculeaza nivelul TRL in functie de raspunsurile primite si ca va fi alcatuita o comisie interna de avizare a tehnologiilor si produselor. Dr. Sorin Zgura a mentionat existenta unui standard ISO 16290 care defineste nivelele tehnologice TRL 1 – 9. Membrii Consiliului Stiintific (CS) au solicitat prezentarea in sedintele urmatoare ale CS a simularilor privind modalitatea de stabilire a obiectivelor de performanta de catre CD.

S-au citit propunerile primite in urma consultarilor cercetatorilor din institut pentru imbunatatirea criteriilor de performanta din fisele de autoevaluare stabilite de catre CS. Unele dintre punctele cele mai des mentionate au fost: diferentierea punctajelor din fisele de autoevaluare pentru autorii principali ai lucrarilor stiintifice fata de autorii intermediari, respectiv inlocuirea factorului de impact cu AIS („article influence score”). S-a propus introducerea unui criteriu „P” (similar celui din criteriile CNATDCU de acordare a titlurilor de CSI-CSII) pentru punctarea suplimentara a autorilor principali ai articolelor.

S-a subliniat de asemenea ca este necesara o gama mai larga de criterii de performanta pentru a putea cuprinde toate fatetele activitatii de cercetare si necesitatea prezentarii unor simulari prealabile care sa permita evaluarea efectelor produse prin modificarilor criteriilor. S-a propus ca pentru sedinta urmatoare a CS, comisia votata de CS sa redacteze un material in care sa se includa propuneri de imbunatatire ale criteriilor de performanta din fisele de autoevaluare si ponderi/simulari pentru fiecare nou criteriu propus pentru adaugare. Pe aceasta versiune, membrii CS vor face adnotari si vor aduce argumente pro si contra introducerii noilor criterii in fisele de autevaluare. S-a votat in unanimitate aceasta varianta de lucru.

2.                  Directorul General a propus ca strategia de cercetare-dezvoltare institutului sa fie elaborata pentru rapiditate de catre Comitetul de Directie, din care fac parte si membrii CS Dr. Maria Dinescu (statut de invitat), Dr. Felix Sima si Dr. Gabriel Socol. S-a votat cu 17 voturi pentru si 3 abtineri ca propunerea sa fie facuta de CD si sa fie trimisa CS pentru a fi discutata.

3.                  Dr. Maria Dinescu va solicita tuturor sefilor de Laboratoare din INFLPR necesarul de pozitii permanente in vederea stabilirii unei politici de angajare si pentru propunerea catre conducerea INFLPR a lansarii unor concursuri de angajare.

            - A fost solicitata o informare privind participarea cercetatorilor din institut la conferinta EuroNanoForum 2019, 12-14 iunie 2019, Palatul Parlamentului, Bucuresti. S-a mentionat ca institutul va organiza Workshop –ul „Additive Manufacturing: industry necessities and research solutions” si ca Dr. Felix Sima va a avea o prezentare invitata.

            - Dr. Magdalena Nistor a anuntat CS ca regulamentul Comisiei de Etica a fost aprobat de catre Consiliul de Administratie. Comisia se va intruni intr-o prima sedinta oficiala la inceputul lunii iunie, in care se va stabili structura sa interna.

            - Dr. Maria Dinescu a prezentat doua probleme abordate in ultimul Comitet de Directie: regiile alocate laboratoarelor si realizarea unui schimb de spatii intre INCDFM si INFLPR, care priveste Laboratoarele 22 si 26.


 

 

11.04.2019

Ordinea de zi a fost urmatoarea:

1.Aprobarea componentei comisiei de concurs CSI-CS II

2.Discutarea Regulamentului CS al ISS

3.Discutii privind regulamentul de functionare a comisiei de etica a INFLPR

4.Discutii privind criteriile din fisele (de autoevaluare) pentru anul 2019
5.Diverse

 

1. S-a avizat comisia pentru concursul de ocupare a functiei si acordarea gradului de CS I pentru un post in cadrul Institutul de Stiinte Spatiale (ISS) filiala INFLPR.

2. S-a discutat regulamentul Consiliului Stiintific al ISS, amendamentele vor fi dezbatute in cadrul Consiliului Stiintific al al ISS, urmand ca avizarea regulamentului sa se voteze intr-o sedinta viitoare a Consiliului Stiintific al INFLPR.

3. Regulamentul de Functionare al Comisiei de Etica a INFLPR, votat in sedinta Consiliului Stiintific al INFLPR (CS) nr. 74 din 26.02.2019, a ramas nemodificat si a fost inaintat catre Consiliul de Administratie al INFLPR.

4. S-au facut propuneri pentru modificarea echilibrata a criteriilor actuale din fisele de autoevaluare astfel incat sa fie valorificate competentele stiintifice ale fiecarui cercetator si sa fie luate in considerare componentele precum tehnologii, produse noi, coduri de calcul, etc.. Consiliul Stiintific asteapta in continuare propuneri din partea cercetatorilor din institut, fiind alcatuita o comisie de lucru in acest scop.

5. A fost aprobata cererea pentru mandatul de deplasare al Dr. Andrei Stefan Irimiciuc in perioada 01/05/2019-28/07/2019 la Institutul de Fizica al Academiei Cehe din Praga, Republica Ceha.

25.03.2019

Ordinea de zi a fost urmatoarea:

1. Analiza activitatii stiintifice a INFLPR din anii 2017 si 2018 pe baza fiselor de autoevaluare in conformitate cu criteriile stabilite de catre Consiliul Stiintific

2. Discutii privind criteriile din fisele de autoevaluare pentru anul 2019: initiere

3. Directii si strategii rezultate: initiere

4. Diverse

 

a)   Dr. Maria Dinescu si Dr. Magdalena Nistor au prezentat o analiza a activitatii stiintifice a INFLPR pe baza fiselor de autovaluare din anii 2017 si 2018 si in conformitate cu criteriile stabilite de Consiliul Stiintific (CS): date si distributii statistice ale punctajelor generale 2017, 2018, 2016-2018, ale punctajelor proiectelor in functie de gradul stiintifice (CS I, II, CS III, CS, ACS), exemple de activitati care reflecta prestigiul si vizibilitatea internationala a INFLPR si o analiza statistica a productiei stiintifice, asa cum rezulta aceasta din Web of Science, pentru anul 2018. Pe baza datelor din raportarile anuale furnizate de catre sefii de laboratoare a fost prezentata distributia numarului lucrarilor publicate si al factorului de impact cumulat al lucrarilor publicate pentru anii 2017 si 2018.

b)    S-a prezentat structura cadru a Raportului anual de activitate a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare, primita de la Ministerul Cercetarii si Inovarii prin adresa DII-CDI 15165 din 31.01.2019.

c)   Conform celor prezentate la pct. a si b a rezultat necesitatea stabilirii unor criterii de autoevaluare  dinamice, a unor masuri de balansare pe seama intaririi componentei mai putin vizibile din activitatea de cercetare din institut (tehnologii, coduri de calcul, programe, produse, etc), respectiv consolidarea componentelor existente.

d)    De asemenea a rezultat importanta consolidarii strategiei de cercetare-dezvoltare a INFLPR pe baza: i) expertizei si a rezultatelor stiintifice demonstrate, ii) deschiderea de tematici noi generate de evolutia naturala a domeniului de cercetare si iii) noile oportunitati deschise de ELI-NP, ELI, FP9, etc.

e)      S-a stabilit ca membrii CS sa propuna modificari/completari ale criteriilor din fisele de autoevaluare.

f)      La punctul 4 de pe ordinea de zi Dr. Magdalena Nistor a informat CS despre primirea constatarilor analizei juridice efectuate de catre juristul INFLPR, Dl. Sorin Slafciu, referitoare la Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei de Etica a INFLPR.

g)      Dr. Sorin Vizireanu a intrebat care sunt pasii de urmat in cazul unor persoane care indeplinesc in prezent criteriile pentru accederea la grade stiintifice superioare. Dr. Maria Dinescu a propus o centralizare a numarului de cercetatori care indeplinesc criteriile pentru functii superioare de catre sefii de Laborator si raportarea datelor catre comitetul de directie si CS.

 

26.02.2019

Ordinea de zi a fost urmatoarea:

 

        1.  Aprobarea invitatiei adresate Domnului Sorin Slafciu, consilier juridic al INFLPR pentru discutarea regulamentului comisiei de etica

        2.  Discutarea si aprobarea regulamentului comisiei de etica

 

       1.  A fost acceptata in unanimitate participarea consilierului juridic al INFLPR, Dl. Sorin Slafciu, in sedinta nr 73 a Consiliului Stiintific (CS) pentru discutarea regulamentului comisiei de etica.

       2.  S-au citit toate articolele din propunerea regulamentului de funcționare a Comisiei de Etica a INFLPR. S-au efectuat ad hoc modificări de catre membrii CS pentru clarificarea unor articole.

     Versiunea modificata in cadrul sedintei 73 a CS a Regulamentul Comisiei de Etica a INFLPR a fost aprobata obtinand unanimitate de voturi.

10.12.2018

Ordinea de zi a fost urmatoarea:

1. Demararea actiunii de evaluare a personalului cercetare-dezvoltare pe anul 2018.

2. Diverse:

a) Demararea actiunii pentru rezolvarea solicitarii adresate Consiliul Stiintific (CS) de catre Consiliului de Administratie privind luarea unor masuri pentru perfectionarea profesionala si pentru incadrarea personalului de cercetare in grade profesionale

b) Stabilirea unei date pentru vizitarea Institutului de Stiinte Spatiale (ISS) de catre CS ca urmare a solicitarii Directorului Institutului de Stiinte Spatiale Dr. Ion-Sorin Zgura.

c) Validarea unui punct in Regulamentul de Organizare si Functionare al CS referitor la adresarea persoanelor din exteriorul CS catre CS

d) Informarea CS in legatura cu premiul castigat de catre Dr. Alexandra Palla Papavlu la sectiunea Stiinte Fizice din cadrul celei de a noua editii a programului L’Oréal – UNESCO Romania pentru Femeile din Știință, 2018.

e) Informarea CS in legatura cu titlul de Doctor Honoris Causa al Universitatii TU din Ilmenau, Germania, acordat Doamnei Dr. Maria Dinescu in data de 15.11.2018 pentru intreaga activitate.

 

1. Dr. Maria Dinescu a propus ca evaluarea pe anul 2018 sa fie efectuata conform criteriilor din anii precedenti pentru a avea posibilitatea compararii evaluarilor pe o perioada de cativa ani, urmand ca la inceputul anului viitor aceste criterii sa fie rediscutate, eventual ponderea unora dintre acestea sa fie reevaluata si sa fie readaptate cerintelor actuale din cercetare. S-a supus la vot demararea procesului de evaluare a activitatii personalului CD pe anul 2018. S-a decis ca termenul limita pentru colectarea fiselor de autoevaluare este 21 ianuarie 2019. S-a decis cu 20 voturi pentru si o abtinere demararea procesului de evaluare.

 

2a) S-a prezentat un clasament partial pentru personalul incadrat pe functiile CS I, CS II, CS III si CS pe baza punctajului general de evaluare din anul 2017, prezentat in paralel cu punctajul general de evaluare din perioada 2015-2017. S-au purtat discutii despre modul de calcul al acestor punctaje, s-au evidentiat unele deficiente de aplicare/interpretare si necesitatea rediscutarii criteriilor pentru evaluarea pe anul 2019 in vederea armonizarii acestora cu cerintele actuale din cercetare.

 

            Dr. Magdalena Nistor a propus intocmirea unei comisii care sa redacteze o lista de masuri pentru perfectionarea profesionala si imbunatatirea regulamentelor de concurs, in acest scop au fost propusi si au acceptat Dr. Adrian Petris, Dr. Andreea Groza si Dr. Angela Staicu.

b) S-a stabilit ca vizita CS la ISS insotita de o prezentare de tip „overview” a institutului sa se efectueze in ultima saptamana a lunii ianuarie 2019.

 

c) Dr. Eduard Grigore a propus validarea unei variante de articol care sa procedureze modul de adresare catre CS al persoanelor din afara CS, imbunatatita fata de varianta precedenta, care sa fie introdusa in Regulamentul de Organizare si Functionare al CS. Articolul propus este: ”Art. 17 Solicitarile adresate Consiliului Stiintific se vor face in scris, urmand ca acestea sa fie analizate in sedinta CS ulterioara primirii solicitarii. Dupa analiza CS, se va redacta un raspuns care va fi transmis solicitantului.” S-a votat introducerea acestui articol in forma mentionata mai sus in Regulamentul de Organizare al CS cu 17 voturi pentru si 4 abtineri.

21.11.2018

Ordinea de zi a fost urmatoarea:

1. Discutarea si aprobarea rezultatelor concursurilor de incadrare pe posturi de CSII si CS I.

2. Diverse.

    1. Dr Ion Tiseanu, presedintele comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor de cercetator gradele I si II, a citit procesele verbale intocmite de comisiile de examinare: numarul de pozitii (17 pentru CS II si 13 pentru CS I) componenta comisiilor, etapele desfasurarii concursurilor si rezultatele acestora. S-a citit de asemenea raportul comisiei de contestatii, in acord cu cel al comisiei de concurs, in cazul candidatei Ciubotaru Luminita, declarata respinsa pentru ocuparea functiei de CS II. Dr. Maria Dinescu a citit o contestatie adresata catre Consiliul Stiintific de catre Dr. Luminita Ciubotaru. In continuare, Dr. Ion Tiseanu a comentat rand pe rand argumentele din sesizarea inaintata de Sindicatul INFLPR Radiatia care solicita respingerea candidatilor Sima Cornelia, Jepu Ionut, Garoi Florin declarati initial admisi de catre comisia de concurs pentru ocuparea pozitiilor de CS II.

La prezentarea desfasurarii concursului de CS I s-a citit si lista cu candidatii respinsi: Dr. Florian Dumitrache, Dr. Sandu Ion, Dr. Cristina Achim si motivele pentru care dosarele au fost respinse.

S-au supus la vot rezultatele pentru fiecare candidat in parte.

Candidatii admisi de catre comisia de concurs au primit votul membrilor CS pentru incadrarea pe posturile pentru care au candidat. Singura exceptie a fost candidatul Florin Garoi. Incadrarea sa pe postul de CS II s-a respins cu 7 voturi pentru, 11 abtineri, 1 vot impotriva. Motivele acestei respingeri de catre CS au fost: i) neindeplinirea criteriilor minimale in momentul depunerii dosarului, din cauza unui articol stiintific in curs de evaluare care nu se putea puncta si ii) divizarea unei carti bazate pe teza de doctorat a autorului in 5 capitole distincte si prezentarea lor separata pentru a obtine un punctaj mai mare decat in cazul cartii.

08.11.2018

Ordinea de zi a fost urmatoarea:

1. Prezentarea si aprobarea planului de dezvoltare institutionala  INFLPR pentru perioada 2019 -  2022 cerut de catre competitia de proiecte Nucleu

 

1. Discutia a demarat cu remarca Doamnei Dr. Dinescu ca exista o problema legata de existenta a doua planuri de dezvoltare institutionala. Pentru Proiectul Nucleu, s-a considerat ca cele doua versiuni sunt complementare si trebuie concatenate pentru a obtine un plan care corespunde atat INFLPR cat si Filialei ISS. S-au efectuat noi modificari de text si corectii, in timpul lecturii finale a documentului propus de INFLPR. Varianta finala rezultata a fost votata in unanimitate de membrii CS pentru a fi adoptata ca plan de dezvoltare institutionala pentru INFLPR. S-a votat de asemenea in unanimitate planul de dezvoltare institutionala al ISS. In zilele urmatoare se va redacta o noua versiune a documentului, care va integra cele doua planuri de dezvoltare institutionala intr-un singur document.

07.11.2018

Ordinea de zi a fost urmatoarea:

  1. Prezentarea proiectului de dezvoltare institutionala aflat in desfasurare in INFLPR.
  2. Prezentarea unei analize a evaluarii individuale a cercetatorilor pentru anul 2017.
  3. Prezentarea si aprobarea strategiei de cercetare-dezvoltare a INFLPR pentru perioada 2019 -  2022 ceruta la competitia de Programe Nucleu
  4. Prezentarea si aprobarea propunerii de proiect INFLPR pentru competitia de Programe Nucleu pentru perioada 2019-2022.
  5.   Prezentarea Planului multianual de dezvoltare instituțională pentru perioada 2019-2022 cerut la competitia de Programe Nucleu.
  6.  Diverse

1.  Dr. Ion Tiseanu a prezentat proiectul de dezvoltare institutionala: etapele redactarii proiectului, continut, criterii de evaluare si tematicile institutionale cu potential de transfer tehnologic. S-au enumerat si serviciile care vor fi finantate din acest proiect si pe care le considera generale, pentru intregul Institut.

2. Dr. Magdalena Nistor a prezentat partea I a analizei evaluarii individuale a cercetatorilor pentru anul 2017, referitoare la distributia publicatiilor INFLPR in functie de domeniu, ca punct de plecare pentru strategia de cercetare-dezvoltare a INFLPR pentru perioada 2019 - 2022. 40% dintre lucrarile INFLPR sunt in domeniul „Materials Science”, 23% in domeniul „Physics”, respectiv in alte domenii, ceea ce indica o dezvoltare a cercetarii in aceste domenii de tip „bottom up”. A fost felicitat Dl. T. Craciunescu pentru lucrarea din Nature Physics 13, 973–978 (2017).

3. S-a prezentat si discutat varianta primita de catre membrii Consiliului Stiintific (CS) a strategiei de cercetare-dezvoltare a INFLPR pentru perioada 2019 - 2022 ceruta la competitia de Programe Nucleu. S-au efectuat modificarile solicitate de catre membrii CS referitoare la denumirea directiilor de cercetare si a obiectivelor. Strategia Institutului a fost votata in unanimitate de catre membrii CS prezenti.

4. Dr. Ion Tiseanu a prezentat propunerea de proiect INFLPR pentru competitia de Programe Nucleu pentru perioada 2019-2022 cu titlul ‚Cercetari avansate si dezvoltari tehnologice de laseri-plasma-radiatie-spatiu-LAPLAS VI’, obiectivele proiectului, numarul si titlurile de faze. Dr. Sorin Zgura a prezentat obiectivele si fazele din partea Institutului de Stiinte Spatiale, propunerea avand titlul „Explorarea spatiului, cercetari complementare si aplicatii”. In unanimitate, membrii CS au aprobat propunerea de proiect ceruta de competitia de Programe Nucleu pentru perioada 2019-2022.

5. Dr. Traian Dascalu a prezentat schita Planului multianual de dezvoltare instituțională pentru perioada 2019-2022 cerut la competitia de Programe Nucleu. Planul a fost trimis membrilor CS prin e-mail, pentru ca ei sa sugereze modificari de text. In ziua urmatoare a fost convocata o sedinta extraordinara a CS in care varianta finala a planului sa fie discutata si aprobata de catre CS.  

6.  DIVERSE:

-  Dr. Maria Dinescu a citit o scrisoare inaintata de catre cercetatorii care isi desfasoara activitatea in laboratoarele de plasma, care isi exprima nemultumirea ca domeniul lor de activitate nu are o axa de dezvoltare in Proiectul de Dezvoltare Institutionala. In plus, Laboratoarele de Plasma fac propunerea ca viitoarele achizitii de infrastructura din fondurile proiectelor institutionale sa fie discutate in Consiliul Stiintific pentru a se determina daca sunt de interes general.

-  A fost citita solicitarea Dr. Andrei Rotaru de a efectua un stagiu de lucru la Universitatea de Stat din Tiraspol, cu sediul la Chisinau, in perioada 04.12.2018-30.01.2019 pentru sustinerea unor lectii stiintifice invitate, a unor prelegeri cu caracter didactic, a unor cursuri de specialitate si pentru activitati de cercetare. A fost aprobata aceasta deplasare cu 20 de voturi pentru si 3 abtineri. 

27.09.2018

Sedinta a fost prezidata de Dr. Magdalena Nistor, vicepresedintele Consiliului Stiintific (CS).

Ordinea de zi a fost urmatoarea:

1. Aprobarea rezultatelor concursurilor pentru incadrarea pe posturile IDT  si IDT III.

2. Discutarea si stabilirea unui set de reguli ce trebuie urmate de persoanele din afara CS care se adreseaza membrilor CS

3. Diverse

-Aprobarea mandatului de deplasare a lui George Popescu

 
    1. 
Dr. Ion Tiseanu, presedintele comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor de inginer de dezvoltare tehnologica si inginer de dezvoltare tehnologica grad III, a citit referatul de prezentare a concursului: componenta comisiilor, etapele desfasurarii concursurilor, rezultatele acestora si dificultatile intampinate de candidati. Toti candidatii considerati admisi in urma concursurilor au primit votul unanim al membrilor CS pentru incadrarea pe posturile pentru care au candidat.
       
2. S-a decis ca persoanele din afara CS care doresc sa se adreseze acestuia, sa formuleze intr-o prima faza o solicitare in scris, care va fi analizata de membrii CS. Acestia vor decide daca solicitarea este de competenta CS si vor intocmi un raspuns in scris, prin care vor invita persoana care a solicitat intrevederea sau vor respinge solicitarea, dupa caz.
     3. 
S-a aprobat cu 18 voturi pentru si o abtinere, mandatul Domnului George Popescu, CS III in sectia Laseri, pentru efectuarea unui stagiu de lucru cu durata de un an (incepand cu 1 octombrie 2018) la Mississippi State University, USA.
 

09.08.2018

 Ordinea de zi a fost urmatoarea:

1. Aprobarea rezultatelor concursurilor de asistent de ACS  si CS 3

2. Diverse

      1. Dr. Ion Tiseanu, presedintele comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor de asistent cercetare si cercetator gradul III, a citit procesele verbale intocmite de comisiile de examinare: componenta comisiilor, etapele desfasurarii concursurilor si rezultatele acestora. Toti candidatii considerati admisi in urma concursului au primit votul unanim al membrilor consiliului stiintific pentru incadrarea pe posturile pentru care au aplicat.
2. Dr. Felix Sima a participat la discutiile preliminare pentru organizarea unei conferinte internationale cu tematica ‚nanotehnologii si materiale avansate’ finantata partial de Comisia Europeana, cu desfasurare in timpul mandatului Romaniei de presedinte al Uniunii Europene. Institutul de Cercetare/Dezvoltare in Microtehnologii (IMT) este principalul contractor, dar a invitat alte institute cu tematici de cercetare in domeniu, pentru alcatuirea unui cluster de organizare. INFLPR a raspuns pozitiv acestei invitatii.

26.07.2018

1. Dupa o runda de discutii si modificari de text care au corectat puncte neclare sau formulari incomplete semnalate de catre membrii Consiliului Stiintific (CS), s-a ajuns la o forma finala a regulamentului de organizare si functionare a CS, care a fost aprobata cu majoritate de voturi.

2.  Regulamentul comisiei de etica este in curs de redactare si o versiune princeps va fi disponibila la sedinta urmatoare a CS. S-a propus modificarea organigramei comisiei de etica, prin eliminarea categoriei de membri supleanti si trecerea lor in categoria membrilor activi. S-a mai propus introducerea unui membru in comisia de etica, in persoana Domnului Marius Echim de la Institutul de Stiinte Spatiale.  S-au aprobat aceste modificari in urma unui proces de vot. Comisia de etica are astfel urmatoarea componenta: Catalin Ticos, Lucian Gheorghe, Magdalena Nistor, Cristian Viespe, Andreea Groza, Adrian Petris, Angela Staicu, Andrei Popescu, Marius Echim.

3. Se vor consulta, in perioada urmatoare rapoartele anuale de activitate ale INFLPR din ultimii 5 ani, pentru a identifica directiile din strategia INFLPR care nu au produs rezultate stiintifice la nivelul scontat. Se vor propune masuri de sprijin pentru dezvoltarea directiilor in care nu s-au inregistrat progrese.

28.06.2018

Ordinea de zi a fost urmatoarea:

1.  Regulament de functionare a Consiliului Stiintific (CS): discutii

2.  Aprobarea  comisiilor de examinare si a celor de solutionare a contestatiilor pentru concursurile de promovare la gradele CS I, CS II, CS III, IDT III, IDT, ACS (perioada nedeterminata) ce urmeaza sa se organizeze in INFLPR

3.  Solicitari de angajare: Laboratorul Acceleratori

4. Adresa Consiliului de Administratie prin care se solicita CS sa propuna masuri pentru perfectionarea profesionala si incadrarea personalului de cercetare in grade profesionale conform strategiei de dezvoltare a INFPR;
5. Stabilirea unui calendar al sedintelor CS pentru anul 2018;

6. Adaugarea pe lista seminariilor generale a unui seminar sustinut de  Prof. Ion N. Mihailescu
7. Diverse:

- Seminar General, luni, 2 iulie, Prof. Johannes Heitz, Univeristatea din Linz
- Proiect de colaborare stiintifica ,Sectia Laseri (PPAM)- Space and Naval Warfare Systems Center Pacific (SSC Pacific)(USA)

-Aprobarea componentei Comisiei de Etica a INFLPR

-----------------------------------------------

 

-Comisiile de examinare si cele de rezolvare a contestatiilor pentru concursurile de promovare care vor avea loc perioada urmatoare, propuse si votate in unanimitate, sunt:

CS I- CS II

Comisie concurs

Presedinte:      dr. Tiseanu Ion                       Director Stiintific

Membri:          dr. Cata-Danil Gheorghe       - Prof.Univ. UPB

dr. Ursu Ioan                                               - CS I - Secretar Stiintific IFIN-HH

dr. Echim Marius                                         - CS I Sef Laborator ISS

dr. Petris  Adrian Iurii                                   - CS I

Secretar:    reprezentant  Serv.Resurse Umane

Comisie contestatii

Membri:          dr. Buzatu Florin        - CS I - Director General IFA

                                   dr. Enculescu Ionut    - CS I - Director General INFM

                                   dr.ing Savastru Dan   - CS I - Coordonator compartiment INOE

Secretar:          reprezentant  Serv.Resurse Umane

CS III

Comisie concurs

Presedinte:      dr. Tiseanu Ion                       Director Stiintific

Membri:          dr. Pavel Nicolae                    - CS I 

dr. Mitu Bogdana                                          - CS I 

dr. Grigore Eduard                                        - CS I

 

Membri supleanti:      dr. Nistor Magdalena   -CS I

                                             dr. Ticos Catalin          -CS I

Secretar:         reprezentant  Serv. Resurse Umane

Comisie contestatii

Membri:          dr. Buzatu Florin        - CS I - Director General IFA

                       dr. Enculescu Ionut    - CS I - Director General INFM

                       dr.ing. Savastru Dan  - CS I - Coordonator compartiment INOE

           Secretar:         reprezentant  Serv. Resurse Umane

IDT III                                                                                            

Comisie concurs

Presedinte:     dr. Tiseanu Ion                      - CS I - Director Stiintific

Membri:         dr. Dinca Mihai                     - Conf. Univ. Fac. Fizica UNIBUC

dr. Zamfirescu Marian                                 - CS I

Membri supleanti: dr. Scarisoreanu Nicu                  - CS I

                            dr. Grigore Eduard                      - CS I

Secretar:    reprezentant  Serv.Resurse Umane

Comisie contestatii

Membri:          dr. Ursu Ioan              - CS I – Secretar Stiintific IFIN-HH

                       dr. Popa Vlad             - CS I – Secretar Stiintific ISS

                       dr.ing Savastru Dan     - CS I - Coordonator compartiment INOE

Secretar:          reprezentant  Serv.Resurse Umane

IDT                                                                          

Comisie concurs

Presedinte:     dr. Tiseanu Ion                      - CS I - Director Stiintific INFLPR

Membri:         dr. Dinca Mihai                     - Conf. Univ. Fac. Fizica UNIBUC

dr. Zamfirescu Marian                                 - CS I

          

Membri supleanti: dr. Scarisoreanu Nicu      - CS I

                                          dr. Grigore Eduard        - CS I

Secretar:    reprezentant  Serv.Resurse Umane

Comisie contestatii

Membri:          dr. Ursu Ioan            - CS I – Secretar Stiintific IFIN-HH

                       dr. Popa Vlad           - CS I – Secretar Stiintific ISS

                       dr.ing Savastru Dan   - CS I - Coordonator compartiment INOE

Secretar:          reprezentant  Serv.Resurse Umane

Asistent Cercetare Stiintifica (contract pe durata nedeterminata)

Comisie concurs

Presedinte:      dr. Tiseanu Ion                       Director Stiintific

Membri:          dr. Dascalu Traian                  Director General

dr. Socol Gabriel                  - CS I 

dr. Pavel Nicolae                  - CS I 

dr. Zamfirescu Marian           - CS I

Membri supleanti: dr. Felix Sima

                                        dr. Scarisoreanu Nicu      -CS I                

Secretar:          reprezentant  Serv.Resurse Umane   -CS I

Comisie contestatii

Membri:                      dr. Ursu Ioan              - CS I – Secretar Stiintific IFIN-HH

                                   dr.Dinescu Maria        - CS I – Presedinte CS INFLPR

                       dr. Popa Vlad             - CS I – Secretar Stiintific ISS

Secretar:          reprezentant  Serv. Resurse Umane

      - S-a stabilit un calendar al intrunirilor Consiliului Stiintific (CS) si s-a decis ca sedintele sa aiba loc in a treia zi de joi a fiecarei luni din an.
- Directorul General a transmis intentia Prof. I. N. Mihailescu de a sustine un seminar general in INFLPR, care a fost aprobata de CS in unanimitate. CS recomanda sa se organizeze un seminar general o data pe luna care sa aiba ca invitat o personalitate marcanta din domeniile de interes ale Institutului.
 - Doamna Dinescu a informat consiliul stiintific despre un proiect de colaborare stiintifica intre grupul de cercetare pe care il conduce si centrul  Space and Naval Warfare Systems Center Pacific (SSC Pacific)(USA). Va exista un acord de colaborare intre institutii. S-a recomandat ca pe viitor si alte astfel de colaborari de amploare sa fie aduse la cunostiinta CS. 
- S-a propus si votat componenta comisiei de etica a INFLPR. Membrii comisiei sunt Catalin Ticos, Lucian Gheorghe, Magda Nistor, Cristian Viespe, Andreea Groza. Membrii supleanti sunt: Adrian Petris, Angela Staicu, Andrei Popescu.

Componenta comisiei a fost aprobata in unanimitate.

Urmeaza sa se intocmeasca regulamentul de functionare al Comisiei de catre membrii acesteia, sa fie ulterior avizat de catre Consiliul Stiintific si aprobat de catre Consiliul de Administratie al INFLPR.

 

25.05.2018

Vineri, 25 mai, a avut loc sedinta a consiliului stiintific (CS), avand in componenta noii membri votati de Dumneavoastra ca reprezentanti din partea fiecarei sectii a INFLPR.

Pe ordinea de zi au fost doua teme:

      - Constituirea noului CS

      -Alegerea presedintelui, vicepresedintelui si secretarului

S-au citit procesele verbale cu rezultatele voturilor pentru alegerea reprezentantilor CS din toate sectiile INFLPR si ISS : numarul de participanti la vot si numele membrilor votati de catre fiecare sectie.

S-a propus validarea mandatelor membrilor CS. Componenta noului consiliu a fost votata in unanimitate de cei prezenti in sala (24 membri prezenti din 25). 

 In urma a doua sesiuni de vot cu doua tururi pentru fiecare, Doamna Maria Dinescu a fost aleasa noul presedinte al CS, iar Doamna Magdalena Nistor a fost votata vicepresedinte.

Andrei Popescu a fost singurul candidat ca secretar al CS si a fost votat intr-un singur tur.

09.05.2018

0)

Aprobare PV 61/18.04.2018 – 16 voturi pentru, 1 abtinere

Aprobare PV 562/25.04.2018 – 15 voturi pentru, 2 abtineri

1) Discutare ROF CS

A fost discutata o versiune consolidata a Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului Stiintific. Dezbaterea a venit in contextul in care in sedinta CA de la inceputul lunii mai 2018, CA a solicitat Consiliului Stiintific sa intocmeasca un ROF in forma compacta, prin care sa fie clarificate toate aspectele legate de reprezentativitate la nivelul fiecarui compartiment stiintific INFLPR, respectiv a filialei ISS, precum si a modului de desfasurare a alegerilor membrilor si biroului Consiliului Stiintific INFLPR.

Au avut loc discutii ample si mai multe randuri de vot privind stabilirea numarului maxim de membri care sa asigure functionalitatea, precum si reprezentativitatea tematicilor, stabilindu-se numarul de 25 de membri.

S-a ajuns la concluzia reprezentarii in functie de numarul cercetatorilor angajati in fiecare sectie/centru/departament, cu urmatoarea distributie: ISS – 5 membri, INFLPR 18 membri alesi – din care S. laseri (+ ISOTEST)– 9, Lab. ECS – 1 m, Lab. PFN – 2, Lab Acceleratori (+ stardoor) – 2, Lab. PTJ – 2 membri, CETAL –2, fiind votata cu 11 voturi pentru, 3 abtineri, 4 voturi impotriva.

Au fost stabilite atributiile Consiliului Stiintific, precum si ale biroului, presedintelui, vicepresedintelui si secretarului CS. A fost votat ROF cu 13 voturi pentru, 3 abtineri si 1 vot impotriva.

Au fost discutate si adoptate prevederi legate de modalitatea de alegere a membrilor (14 voturi pentru, 3 abtineri, 1 vot impotriva) si a biroului CS (12 voturi pentru, 5 abtineri).

ROF al CS inclusiv anexa 1 a fost avizat cu 13 voturi pentru, 3 abtineri si 1 vot impotriva.

2) Aprobare posturi ACS nedeterminata

A fost discutata necesitatea a 2 posturi ACS pe durata nedeterminata in cadrul Laboratorul Acceleratoare de Electroni, in urma iminentei plecari in Concediu ingrijire copil a 2 angajate; s- a avizat solicitarea cu 10 voturi pentru si 3 abtineri.


25.04.2018

1) Aprobarea rezultatelor concursului CS I – PW CETAL

I. Tiseanu a prezentat raportul privind desfasurarea concursului de ocupare CS I in cadrul CETAL, laborator PW, iar CS a validat rezultatele concursului cu 13 voturi pentru si 3 abtineri/16 prezenti.

2) Informare demers investitii INFLPR 2018 – reamenajare cladire „Statie de Azot” se intentioneaza realizarea a doua laboratoare, unul dedicat laserilor de mare energie pentru aplicatii in telecomunicatii, respectiv al doilea dedicat senzorilor chimici si biologici miniaturizati pentru domenii CRBN. Au loc discutii privind materialele intocmite pentru sustinerea investitiei, echipa de lucru, precum si specificul lucrarilor, acela de refacere cladire, respectiv consolidare prin substituire si supraetajare – 2 etaje, respectiv 700 mp.

3) Aprobarea numarului de posturi pe departamente si specializari pe toate gradele stiintifice

A fost discutata necesitatea organizarii cat mai urgente a concursurilor pentru toate gradele stiintifice, in contextul in care in acest moment au fost aprobate toate regulamentele de concurs. Sefii de laborator au transmis inca din sedintele anterioare ale CS situatia posturilor necesare si justificarile aferente acestora.

In urma dezbaterilor, Consiliul Stiintific a avizat urmatorul numar de posturi

 

CS I –12 posturi, din care 11 in domeniul fizica, 1 in domeniul inginerie electrica

Sectia Laseri – 8

Laborator ECS – 1

Laborator PTJ – 1

CETAL – 2 (1 fizica, 1 inginerie electrica)

Rezultat vot – 15 voturi pentru

CS II – 14 posturi in domeniul fizica

Sectia Laseri – 9

Laborator Acceleratori – 1

Laborator PTJ – 4

Rezultat vot – 15 voturi pentru

CS III – 12 posturi in domeniul fizica

Sectia Laseri – 9

CETAL – 4

Rezultat vot – 15 voturi pentru

IDT III – 1 post

CETAL – 1

Rezultat vot – 14 voturi pentru si 1 abtinere/15 prezenti

IDT – 2 posturi

CETAL – 2

Rezultat vot – 14 voturi pentru si 1 abtinere/15 prezenti

ACS – 5 posturi

Laborator ECS – 2

Laborator PFN – 1

Laborator PTJ – 2

Rezultat vot – 14 voturi pentru si 1 abtinere/15 prezenti

4) Discutii privind aprobarea regulamentului pentru alegerea membrilor CS si ROF al CS

V. Craciun precizeaza ca modificarile ROF al CS trebuie inaintate spre aprobare Consiliului de Administratie. Au avut loc discutii ample privind cota de reprezentare pe fiecare departament pe baza structurii comunicate in data de 21 februarie 2018, iar prin vot rezulta 2 voturi pentru cota de 1/15, 11 voturi pentru cota de 1/10 si respectiv 2 voturi pentru cota de 1/12,5, care ar mentine numarul actual de membri in CS. Conform acestei cote de reprezentare, rezulta urmatoarea distributie pe sectie/centru/laboratoare: Sectia Laseri 11 reprezentanti, Laboratorul ECS 2 reprezentanti, Laboratorul PFN 3 reprezentanti, Laboratorul Acceleratori 2 reprezentanti, laboratorul PTJ 3 reprezentanti, respectiv CETAL 3 reprezentanti. Pentru ISS se considera 3 reprezentanti alesi, la care se adauga Directorul ISS si Secretarul Stiintific ISS. Din CS fac parte Directorul General si Directorul Stiintific, rezultand un total de 31 de membri.

Au loc discutii cu privire la stabilirea ordinii de zi, a atributiilor presedintelui, vicepresedintelui si secretarului CS. Se discuta si se voteaza cvorumul de 67% la sedintele de alegeri din sectie/centru/laborator/filiala -9 voturi pentru, 5 abtineri. Se discuta si se voteaza ca nu este necesara prezenta unui observator din partea tinerilor cercetatori – 9 voturi pentru, 5 abtineri. Se discuta si se voteaza cu 9 voturi pentru si 5 abtineri ca forma inaintata CA catre aprobare sa fie aceea de Amendamente si completari la regulamentul CS, in care sa fie stipulate numarul de membri pentru fiecare departament si modul de alegere a membrilor si a conducerii.

Se discuta si se voteaza cu 14 voturi pentru/14 prezenti persoanele desemnate sa participe ca observatori la sedintele de alegeri ale noului Consiliu Stiintific, astfel Sectia Laseri – L. Gheorghe, Laboratorul ECS – G. Socol, Laboratorul PFN – B. Mitu, Laboratorul Acceleratori – M. Zamfirescu, laboratorul PTJ – M Magureanu, respectiv CETAL -C. Ticos, iar ISS – M. Dinescu.

5) Raportul activitatii CS pe intreg mandatul.


18.04.2018

0) Aprobarea PV 60/27.03.2018 – 11 voturi pentru, 5 abtineri/16 prezenti

1) Discutarea regulamentelor de concurs IDT si IDT III - au fost discutate modificarile introduse si au fost votate regulamentele IDT si IDT III, cu16 voturi pentru si 2 abtineri/18 prezenti.

2) Posturi necesare a fi scoase la concurs in perioada urmatoare

G. Socol precizeaza ca in Sectia Laseri este nevoie de 12 asistenti cercetare stiintifica pentru noile proiecte PCCDI, precizand conditiile obligatorii – angajare pe durata determinata, dar pe toata durata proiectului si inca 2 ani dupa finalizarea acestuia. Se fac precizari privind faptul ca trebuie mentinute posturile, nu persoanele care se angajeaza la acest moment. Au loc discutii ample privind diferentele intre perioada determinata si nedeterminata, necesitatea mentinerii oamenilor buni in institut, a sustinerii directorilor de proiecte complexe in demersurile de angajare, respectiv a disponibilitatii comisiei de concurs de a se intruni de mai multe ori pentru a asigura angajarea pe toate posturile promise.

Se trec in revista posturile solicitate de sefii de laborator din fiecare sectie/centru/laborator, astfel:

Sectia Laseri: 1 post permanent ACS, 8 posturi CS III fizician, 9 posturi CS II fizician si 1 post inginerie electronica, respectiv 8 posturi CS I fizician.

Laboratorul ECS: 1 post CS I fizician, 2 posturi ACS permanenti

Laboratorul Plasma si fuziune: 1 post ACS permanent

Laboratorul Acceleratori: 1 post CS II fizician

Laboratorul PTJ: 1 post CS I fizician, 4 posturi CS II fizician

CETAL: 3 posturi CS III fizician, 2 posturi CS I fizician, 1 post IDT III inginerie electrica, 1 post IDT inginerie electrica si 1 post IDT inginerie sau fizica aplicata.

ISS: 1 post CS I si 2 posturi CS II

Se propune ca din comisiile de concurs sa faca parte si persoane din strainatate si se voteaza in unanimitate (18 voturi pentru/18 prezenti). Se voteaza in unanimitate ca posturile scoase la concurs sa fie publicate si in Euraxess, respectiv cerintele sa fie traduse si in limba engleza.

3) Analiza solicitarii dnei Luminita Ciobotaru de participare la concurs CS II - In urma discutiilor se hotaraste ca raspunsul sa precizeze ca dna L. Ciobotaru poate participa la concurs pe una dintre fisele de post care se scot la concurs in cadrul laboratorului PTJ.

4) Aprobarea mandatului de deplasare a dnei Claudia Stancu - A fost discutata si aprobata in unanimitate (18 voturi pentru/18 prezenti) solicitarea de deplasare a d-nei Claudia Stancu la un stagiu postdoctoral la Leibniz Institut fur Plasmaforshung und Technologie e. V. (INP Greiswald) pentru o perioada de 4 luni, incepand cu data de 1 mai 2018.


27.03.2018

0) Aprobarea PV 59/21.02.2018 – 9 voturi pentru, 4 abtineri/13 prezenti

S. Amarande propune ca ordinea de zi sa fie votata la inceputul sedintei, se constata ca este necesara modificarea regulamentului CS.

1) Aprobare mandate deplasare cu durata >30 zile

A fost discutata si aprobata cu 13 voturi pentru/13 prezenti solicitarea de deplasare a d-nei Doina Craciun, CS I - Sectia Laseri, la un stagiu de lucru in SUA, la University of Florida-Gainesville si University of Central Florida, Orlando, 13 mai -16 iunie 2018, pentru procesari laser si determinarea proprietatilor mecanice/ optice ale filmelor subtiri utilizate pentru oglinzi laser, respectiv masuratori de conductivitate termica.

2) Discutarea regulamentelor de concurs IDT si IDT III

M. Zamfirescu mentioneaza ce modificari au fost aduse variantei anterioare a regulamentului si subliniaza necesitatea posturilor de inginer pentru CETAL ca centru de tehnologii. Se analizeaza articolele din regulament si se reformuleaza/ imbunatatesc conform sugestiilor. Au loc discutii privind modul de solicitare a posturilor, necesitatea mentinerii unei structuri piramidale de personal si a implementarii unei astfel de politici, se precizeaza ca analiza necesitatii trebuie facuta nu doar din punct de vedere stiintific, ci si privind partea financiara. Se discuta criteriile de promovare din anexa 1 regulament IDTIII modificandu-se la 65+5+30 cu minim 80 din 100, fata de 55+5+40 cu minim 75 din 100. Se voteaza daca pot fi prezentate copiile legalizate dupa concurs, respectiv de aceia care obtin posturile, si se consemneaza 9 voturi pentru, 2 impotriva si 2 abtineri. Se discuta cu privire la cerintele prezentarii diplomelor de doctorat echivalate la IDT III. Au loc discutii privind rolul recomandarilor in deciderea notei, modul de evaluare a contestatiilor pentru proba orala, se solicita clarificari cu privire la notiunile de tert si proiect complex in aceste regulamente IDT/IDT III; respectiv la modul de prezentare a facturilor, contractelor etc. G. Socol propune ca in mod similar regulamentului ACS, sa solicitam candidatilor nota minima 7 la licenta, master si pe anii de studiu, precizeaza ca oricum este o relaxare a criteriilor solicitate comparativ cu gradul stintific CS. B. Mitu propune sa avem in toate regulamentele informatiile in mod unitar, respectiv sa unificam regulile de prezentare a dosarelor (acte, diplome, adeverinte etc).

3) Diverse

a) Au fost propuse de catre Directorul Stiintific si aprobate de CS cu 12 voturi pentru si 1 abtinere urmatoarele comisii de concurs si de contestatii pentru postul CS I CETAL: Comisie concurs CS I Presedinte- CS I Dr. Tiseanu Ion, Membri Prof. Dr. Cata-Danil Gheorghe, UPB, CS I Dr. Socol Gabriel, prof. Dr. Baran Virgil, CS I Dr. Craciun Valentin, Membru supleant CS I Dr. Pavel Nicolaie/ Comisie contestatii CS I Presedinte CS I Dr. Enculescu Ionut, Membri CS I Dr. Zgura Ion Sorin si CS I Dr. Spineanu Florin;

b) I Mihailescu reaminteste ca in mai multe situatii administratia si-a aratat nemultumirea fata de ineficienta activitatii de cercetare - de publicare si propune sa discutam despre evaluarea activitatii.


21.02.2018

1) Discutii privind ordinea de zi

V. Craciun anunta ordinea de zi si propunerea de introducere in discutie a (i) programului anual de CDI al INCDFLPR si (ii) corelarii dintre dotarile necesare si schema de realizare din anexa 1.3 la ordinul privind Programul Nucleu. Se arata ca in CS s-a votat o strategie de achizitii pentru realizarea unor dotari de valoare mare, s-a precizat pericolul de a evalua grupuri cu infrastructura diferita, a fost subliniat faptul ca exista grupuri si laboratoare care duc o politica consistenta pentru achizitia unor echipamente de valori mari din fonduri proprii. S-a precizat ca nu toate fazele necesita utilizarea echipamentelor decise in CS. V. Craciun arata ca pe directiile strategice ale institutului au fost realizate investitii precum GIGALAS, TEWALAS si PETAWATT care ar trebui intens utilizate.

Au avut loc discutii privind corelarea finantarii din Nucleu cu cifra de afaceri si/sau cu productivitatea stiintifica. S-a subliniat faptul ca nu este bine sa canalizam toate energiile spre o singura directie, si ar trebui sa includem in Programul Nucleu cercetari de risc pe care sa construim directii viitoare. I. Tiseanu specifica faptul ca fiind institut national avem o misiune, insa nu se poate nega faptul ca exista dispersari in proiecte mici care nu ar trebui sa apara. T. Dascalu precizeaza ca liderii puternici cresc tematici de cercetare si ca scrierea fazelor pentru PN este si o responsabilitate administrativa care trebuie finalizata cu succes in interiorul grupului de cercetare.

V. Craciun precizeaza ca la acest moment ne aflam in faza de contractare a Programului Nucleu. Au loc discutii privind fazele ce se vor realiza, necesitatea unui echilibru in privinta directiilor de cercetare unde se investeste in infrastructura.

2) Prezentarea rezultatelor evaluarii 2016 - V. Craciun prezinta rezultatele mediate pe 3 ani conform fiselor din 2016, aratand ca personalul care ocupa anumite grade stiintifice au in procent mare punctaje sub cele stabilite drept minimale in CS, astfel ca trebuie ajutat sa produca mai mult.

3) Discutii privind necesarul de posturi pe grade stiintifice

Sunt prezentate posturile respectiv numarul de persoane care indeplinesc conditiile de concurs pe fiecare grad, astfel CS I – 8 posturi, CS II – 14 posturi, CS III – 7 posturi, ACS – 2 posturi:

Se specifica faptul ca fisele de post trebuie sa fie impersonale, ca justificarea economica trebuie sa se refere mai ales la perspectiva de a castiga proiecte, se reitereaza faptul ca in CS ar trebuie discutat continutul fisei de post, de exemplu explicitarea obligatiei de participare la P Nucleu.

G. Socol sugereaza introducerea in fisa postului a unor criterii de performanta de tipul numar de lucrari publicate pe an, factor de impact etc. Se precizeaza si faptul ca motivarea financiara e importanta, dar trebuie construite carierele in asa fel incat personalul sa isi doreasca sa performeze.

Au loc discutii privind distributia posturilor pe arii tematice, se subliniaza ca actualele cerinte de posturi pe grade mari reprezinta rezultatul unei investitii in oameni, fiind in medie necesari 10 ani pana cand un tanar ajunge CS II/CS I.

T. Dascalu informeaza CS cu privire la distributia actuala a personalului CD, astfel in INFLPR din 346 de salariati sunt in CD 225.

Post

Total

S laseri

ECS

220

Acceleratori

PTJ

CETAL

CS I

40 (10 reincadrati)

17

2

10

2

5

4

CS II

30

14

4

2

1

3

6

CS III

60

38

1

5

5

7

4

CS

64

22

9

11

8

8

6

ACS

31

15

2

3

1

4

6

V. Craciun constata ca nu suntem intr-o situatie de echilibru, si vom genera noi dezechilibre care ar putea eventual fi ameliorate prin angajarile la proiectele complexe.


07.02.2018

0) Aprobarea PV 54/12.2017 - 11 voturi pentru, 2 abtineri/13 prezenti

    Aprobarea PV 55/01.2018- 9 voturi pentru, 4 abtineri/13 prezenti

    Informare privind PV 56/01.2018- vot electronic -aprobarea regulamentului CS III

1) Au fost aprobate regulamentele CS I cu 13 voturi pentru si 3 abtineri si respectiv CS II in forma corectata, cu 13 voturi pentru, 3 abtineri, din 16 prezenti.

2) Discutarea regulamentului CS

Au avut loc discutii privind conditiile minime de indeplinit, cu precadere asupra necesitatii detinerii titlului de Dr., si a conditiilor minime de vechime, respectiv a celor stiintifice. A fost validata prin vot (9 voturi pentru) propunerea ca persoanele sa aiba emis ordinul de ministru pentru titlul de doctor, respectiv s-au validat cu 13 voturi pentru si 4 abtineri conditiile minime impuse pentru admiterea la concurs, Imin = 0.6, Pmin = 0.6 si Cmin = 2.

3) Validarea rezultatelor concursului ACS din luna ianuarie 2018

A fost prezentat raportul privind desfasurarea concursului ACS de la inceputul lunii ianuarie 2018 pentru ocuparea a 4 posturi ACS pe durata nedeterminata. A fost prezentata lista candidatilor si rezultatele obtinute de acestia, consemnand faptul ca toti cei 4 candidati inscrisi au fost declarati admisi. Au fost validate rezultatele concursului cu 16 voturi pentru si 1 abtinere/17 prezenti.

4) Discutarea regulamentului IDT - se hotaraste amanarea discutiei pentru sedinta urmatoare.

5) Continuarea activitatii CS I care au fost pensionati

A fost discutata solicitarea d-lui Traian Dascalu de acordare a avizului pentru continuarea activitatii personalului CS I pensionat, si anume I.N. Mihailescu, G. Dinescu, C. Lungu, M.L. Pascu, D. Sporea, V. Stancalie. In urma discutiilor privind oportunitatea acordarii acestui vot, respectiv a perioadei pentru care Consiliul Stiintific acorda avizul, s-a decis acordarea avizului pentru continuarea activitatii pe anul 2018 celor 6 CS I mentionati anterior cu 13 voturi pentru, 3 abtineri si 1 vot anulat/17 prezenti.

6) Achizitii viitoare program Nucleu – se propune initierea discutiilor privind achizitiile pe Programul Nucleu, cu justificare privind incadrarea in proiecte, in strategia institutului, preturi, etc.

7) Diverse

a) A fost discutata si aprobata cu 17 voturi pentru/17 prezenti solicitarea d-nului Bercea Adrian, ACS, in vederea efectuarii unui stagiu doctoral la Universitatea din Limoges, Laboratorul SPCTS- Sciences des procedes ceramiques et de traitamentsde surface, in perioada 18.01.2018-18.01.2019, pentru realizarea si studierea structurilor cu periodicitate 2D/3D la scara nanometrica prin tehnici Langmuir-Blodgett si PLD.

b) A fost discutata si aprobata cu 16 voturi pentru si 1 abtinere solicitarea d-nului Marian Zamfirescu, sef centru CETAL, de scoatere la concurs a unui post CS I in domeniul laserilor de mare putere si interactiei cu materia.

c) A fost discutata si aprobata cu 16 voturi pentru si 1 abtinere solicitarea d-nului Marian Zamfirescu, sef centru CETAL, de scoatere la concurs a unui post IDT 3 cu atributii specifice in domeniul radioprotectiei.

d) A fost discutata oportunitatea transmiterii in vederea aprobarii de catre CA a programului anual de CD, s-a precizat faptul ca un astfel de program propriu este pertinent daca exista fonduri proprii, altfel de facto se deruleaza cercetare pentru alte entitati (Autoritatile Contractante). Au avut loc discutii privind programul Nucleu actual si anterior, indicatorii promisi, dotarile achizitionate si care se au in vedere, care pot directiona dezvoltarea institutului prioritar in anumite directii. S-a precizat necesitatea introducerii in fisa postului a unor atributii specifice legate de participarea la Programul Nucleu, si s-a reamintit obligatia de a include in sectiunea Acknowledgement finantarea Nucleu.


Vot electronic 15 - 20.02.2018

A fost aprobat cu 14 voturi pentru si 11 abtineri regulamentul de concurs pentru ocuparea functiei si acordarea gradului profesional de Cercetator Stiintific.


Vot electronic 19 - 25.01.2018

A fost aprobat cu 15 voturi pentru si 10 abtineri regulamentul de concurs pentru ocuparea functiei si acordarea gradului profesional de Cercetator Stiintific.


11.01.2018

1) Proiect Nucleu 2018

I. Tiseanu precizeaza modul in care s-a intocmit propunerea de Program Nucleu, pe baza informatiilor transmise si discutate anterior in CS, cu modificarea titlurilor fata de discutiile din CS incat sa acomodeze tematica inclusa in acestea si o restrangere a numarului de faze, respectiv o distributie procentuala a acestora pe fiecare department. Precizeaza ca s-au facut 4 propuneri de proiecte in INFLPR si 3 propuneri in ISS. S-a precizat obligativitatea, ca si in Programul Nucleu anterior, ca orice lucrare sa aiba la Acknowledgment mentionata finantarea Nucleu.

T. Dascalu precizeaza structura prevazuta a cheltuielilor.

2) Discutarea si aprobarea regulamentului de concurs pentru CS III

Au avut loc discutii privind ponderea probei orale si a capacitatii manageriale, s-a supus la vot modificarea ponderii intre capacitate manageriala si prezentare orala si se voteaza cu 3 voturi pentru modificare, 10 voturi pentru mentinerea ponderii 10 -30 si s-au consemnat 3 abtineri (16 prezenti). Se aproba ca regulamentul final sa fie aprobat prin vot electronic cu 13 voturi pentru si 1 abtinere/ 14 prezenti.

3) Diverse

a) Laboratorul 21 solicita alegeri pentru un nou membru CS in urma pensionarii d-lui Georgescu, se stabileste ca dl G. Socol sa fie observator.

b) Se discuta propunerea de premiere a cercetatorilor stiintifici grad I care au luat/iau decizia de pensionare in perioada de la suspendarea CCM avand in vedere aportul acestei categorii de personal (cu cel mai inalt grad stiintific, si atributii si responsabilitati aferente) la dezvoltarea si prestigiul institutului. S-a precizat faptul ca in CS nu se poate stabili cuantumul acestei premieri/indemnizatii sau bugetul din care se asigura premierea, ci numai inaintarea propunerii catre conducerea executiva. Propunerea a fost votata de CS cu 13 voturi pentru si 3 abtineri/16 prezenti.

c) V. Craciun a propus acordarea de premii pentru cercetatori, similar cu modalitatea in care s-a facut anterior aceasta premiere. Nu s-a luat nicio decizie.

d) A fost discutata solicitarea d-lui G. Dinescu de prelungire a recomandarii Consiliului Stiintific privind mentinerea in activitate a cercetatorilor stiintifici grad I care au implinit varsta de pensionare pana la data la care exista completate fisele de evaluare a activitatii in baza carora se stabileau valorile medii si respectiv criteriile de acordare a prelungirii activitatii persoanelor care au implinit varsta de pensionare, in conformitate cu Regulamentul aprobat in sedinta CS din 8.12.2016. S-a votat cu 15 voturi pentru si 1 abtinere/16 prezenti acordarea prelungirii recomandarii CS pentru mentinerea in activitate a CS I care au implinit varsta de pensionare pana la data la care se va finaliza evaluarea activitatii pe anul 2017.

e) A fost discutata solicitarea de deplasare a d-nei Eniko Gyorgy pentru efectuarea de masuratori la Institutul de Stiinta Materialelor din Barcelona, CSIC, Spania, pentru o perioada de 6 luni incepand cu ianuarie 2018. S-a discutat ca in cazul in care dna Gyorgy intentioneaza ca durata totala a deplasarii sa fie de 12 luni, sa intocmeasca mandatul in acord cu aceasta durata.

f) S. Amarande a solicitat sa se consemneze ca nu s-ar fi informat CS privind propunerea Nucleu. B. Mitu a precizat procesele verbale care au consemnat discutiile privind Programul Nucleu al INFLPR.

M. Dinescu a explicat ca s-a facut o prorogare de 1 an a termenului de aplicare a legislatiei aferente Programului Nucleu, care a condus la reducerea duratei finantarii.


11.12.2017

0) Aprobarea PV 52/9.11.2017-12 voturi pentru, 1 abținere/13 prezenti

Aprobarea PV 53/20.11.2017- vot electronic -12 voturi pentru, 1 abținere/13 prezenti

1) Procesul de evaluare a cercetatorilor

V. Craciun reaminteste criteriile pe baza carora s-a stabilit sporul de performanta in anii anteriori, si anume: a) lucrari; b) brevete; c) citari; d) contracte, calculate conform fiselor si ponderilor anterioare si subliniaza necesitatea stabilirii criteriilor specifice de evaluare pentru anul 2018. T. Dascalu explica faptul ca trebuie sa impunem valori, pentru a stabili un obiectiv de performanta a ne asigura de mentinerea productivitatii. I. Tiseanu reaminteste ca si in CCM 2016 era mentionat ca sub un anumit punctaj se declanseaza procedura de necorespundere profesionala.

Au loc discutii privind modalitatile de stimulare a personalului, a parghiilor posibile pentru imbunatatirea activitatii, a necesitatii realizarii de mentorat si transfer de cunostinte, care sunt stipulate prin lege. Se discuta cu privire la efectele produse asupra persoanelor care ar putea fi incadrate in categoria celor care nu indeplinesc obiectivele de performanta. Se precizeaza ca anul in curs culege intotdeauna rezultatele activitatii din anul anterior, se enumera posibile motive pentru care in 2017 e posibil ca productia stintifica sa fie mai scazuta. F. Spineanu subliniaza ca trebuie sa ajungem intr-o plasare buna la nivel national, ca nu este acceptabil de la minister un criteriu de 0% pentru performanta, iar G. Socol sustine ca mentinerea calificativului obtinut la evaluarea anterioara este foarte importanta.

Se voteaza daca este mai potrivit sa se stabileasca un procent din personal – 0 voturi pentru, sau un punctaj pentru fiecare persoana – 11 voturi pentru si 2 abtineri. In urma dezbaterilor s-a stabilit cu 9 voturi pentru si 4 abtineri utilizarea tuturor criteriilor din Fisele de evaluare individuale aprobate de Consiliul Stiintific si consemnate in Procesul verbal nr. 9/17.12.2010, cu modificarile si completarile ulterioare (cele mai recente consemnate prin Procesul verbal nr. 38/8.12.2016), al carui model este prezentat in Anexa 1 la prezentul PV.

S-au propus urmatoarele valori ale punctajului general mediat pe 3 ani calculate conform metodologiei in vigoare:

CS I

CS II

CS III

CS

ACS

Rezultat vot

50

40

25

15

10

9 voturi pentru

55

44

28

17

10

3 voturi pentru

S-a consemnat si 1 abtinere.

2)Propunere regulament CS III

V. Craciun propune sa avem in comisie secretar si membri supleanti. Se discuta variantele de punctaj pentru criteriile din regulamentul in discutie, astfel

lmin= 0.8, Pmin= 0.6 si Cmin = 6.0 – 4 voturi pentru/ lmin= 0.8, Pmin= 0.6 si Cmin = 4.0 – 9 voturi pentru

Se discuta oportunitatea introducerii unei valori minime pentru sume aduse din contracte.


Vot electronic 18 – 23 noiembrie 2017

A fost aprobat cu 16 voturi pentru, 1 impotriva si 8 abtineri regulamentul de concurs pentru ocuparea functiei si acordarea gradului profesional de Cercetator Stiintific gr. I

A fost aprobat cu 16 voturi pentru, 1 impotriva si 8 abtineri regulamentul de concurs pentru ocuparea functiei si acordarea gradului profesional de Cercetator Stiintific gr. II


Sedinta 09/11/2017

0) Aprobarea PV 51/31.10.2017-13 voturi pentru, 1 abținere/14 prezenti

1) Aprobarea regulamentelor de concurs CS I, CS II

Se precizeaza ca este prima data cand crestem criteriile peste cele minimale impuse de CNADTCU. Au loc discutii cu privire la eventuale modificari ale alocarii punctelor pentru citari, modul de prezentare a activitatii – oral sau doar scris, lucrarile prezentate in corelatie cu activitatea viitoare. Se sustine ca orice cresteri ale criteriilor fata de regulamentele trecute trebuie sa fie graduale.

Se voteaza modificarea distributiei punctajelor de la regulamentul de CS II, la criteriile 2c2 si 3, astfel: 6 puncte 2c2 si 9 puncte 3 – 10 voturi; 5 puncte 2c2 si 10 puncte 3 – 2 voturi, 2 abtineri si 1 vot impotriva – total 15 voturi exprimate/15 prezenti. Se voteaza cu 13 voturi pentru si 1 abtinere /14 prezenti ca se va solicita un vot electronic pe versiunea agreata a regulamentelor.

2) Organizarea concursurilor de angajare si promovare

ISS anunta ca preconizeaza 4 posturi CS II si 2 posturi CS I.

In privinta posturilor de ACS, a fost analizata oportunitatea scoaterii la concurs a 4 posturi de Asistent Cercetare Stiintifica pe perioada nedeterminata. In urma analizei fiselor de post, a fost aprobata cu 14 voturi pentru si 1 abtinere scoaterea la concurs a 4 posturi ACS, astfel:

- 3 posturi ACS Sectia Laseri, din care 2 in domeniul Fizica si 1 in domeniul Stiinta Materialelor

- 1 post ACS CETAL, in domeniul fizica

Au fost propuse de catre directorul stiintific componentele comisiei de concurs si comiziei de solutionare a contestatiilor pentru acest concurs. Comisie de concurs: Presedinte: Felix SIMA, CS I, Secretar Stiintific; Membri: Gabriel SOCOL, CS I, Marian ZAMFIRESCU, CS I, Bogdana MITU, CS I, Eduard GRIGORE, CS I – se aproba cu 14 voturi pentru, 1 abtinere; Membri supleanti: Angela STAICU, CS I, Adrian PETRIS, CS I, se aproba cu 13 voturi pentru, 2 abtineri. Comisie de solutionare a contestatiilor: Presedinte: Ion TISEANU, CS I, Director Stiintific, membri: Gheorghe DINESCU, CS I, Nicolae PAVEL, CS I, – se aproba cu 14 voturi pentru, 1 abtinere; Se stabilese comisia pentru intocmirea regulamentelor CS III si CS, componenta: M. Dinescu, A. Staicu, V. Craciun, manfdatul dat de CS este sa se puna in acord cu regulamentele aprobate pentru CS I si CS II pe baza criteriilor CNADTCU si urmand aceeasi filozofie.

S-a propus relaxarea criteriilor pentru IDT, pentru a evita situatia ca un candidat sa fie eligibil pentru CS, dar nu si pentru IDT.

3) Stadiul proiectului Nucleu urmator si achizitii preconizate

V. Craciun prezinta o lista de propuneri de achizitii, ce include a) modul Auger Electron Spectroscopy, b) accelerator de electroni 6 MeV, c) Microscop de forta atomica cu module de masura electric, mecanic, biologic. Se stabileste ca definitivarea listei se va face cand avem proiectul Nucleu propriu-zis si solicitarile aferente tematicilor. Se prezinta o propunere de modificare a titlurilor proiectelor din partea Sectiei Laseri.


Sedinta 31/10/2017

0) Aprobarea PV 50/26.09.2017- 12 voturi pentru, 3 abtineri/15 prezenti

1) Discutii privind Carta Europeana a Cercetatorului si Codul de Conduita

Se propune adoptarea de către INFLPR a acestor documente, prin crearea unui link către aceste documente din site-ul INFLPR. Se votează cu 16 voturi pentru și 1 abținere includerea în site-ul INFLPR.

2) Discutii privind regulamentele de concurs CS I si CS II

Au loc discutii privind criteriile minimale prevazute în Anexa 2 a regulamentelor de concurs, în special legate de conducerea de proiecte și valoarea acestora. Se discuta motivatia pentru care peste anumite valori nu se mai acorda punctaj, se explică faptul că nu se dorește să se poată obțină promovarea prin excelentă într-o singură direcție, ci prin multidisciplinaritate și complementaritate în activitate. Se voteaza criteriile cu 13 voturi pentru, 3 abtineri și 1 vot împotrivă/17 prezenți, urmând să se voteze în sedința următoare forma finală care să includă propunerile trimise prin email.

3) Discutii privind evaluarea personalului de cercetare

V. Crăciun precizează ca în noul RI este stipulat ca CS sa elaboreze criteriile pentru evaluarea personalului și solicită puncte de vedere în privința criteriilor pentru anul viitor.

4) Diverse

a) Incadrarea proiectului POC 135/23,09,2016 intitulat „NOI TEHNOLOGII AVANSATE DE ACOPERIRE A SUPRAFETELOR FOLOSIND FASCICUL LASER DE MARE PUTERE IN VEDEREA CRESTERII FIABILITATII SI A PERFORMANTELOR MATERIALELOR”, director de proiect CS I Dr. I.N. Mihailescu, în categoria celor scutite de impozit conform Ordinului nr. 2326/2855/2017 privind stabilirea procedurii de acordare a facilităţii fiscale prevăzute la art. 60 pct. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. In urma discutiilor s-a concluzionat ca exista activitati de cercetare-dezvoltare, astfel incat s-a decis cu 13 voturi pentru/13 prezenti ca se poate aplica scutirea de impozit pentru echipa de implementare a proiectului.

b) Discutii privind solicitarea d-nei Mihaela Osman inregistrata cu nr. 3387/2.10.2017 cu privire la oportunitatea incadrarii in prevederile art. 60, pct 3 din legea 227/2015 a veniturilor scutite de impozit pentru personalul auxiliar (economist, etc) aflat pe listele de personal ale proiectelor de cercetare-dezvoltare derulate in institut. Consiliul stiintific solicita aplicarea legislatiei in vigoare.

c) Discutii privind solicitarea d-lui I.N. Mihailescu de realizare a unor colaborari prin proiecte de cercetare comune cu mai multe academii de stiinta din Bulgaria, Israel, Polonia si Republica Ceha in cadrul schimburilor bilaterale prevazute prin Academia Romana. Se considera ca aceste colaborari sunt de interes si se aproba in unanimitate (13 voturi pentru/13 prezenti) utilizarea acestei oportunitati.

d) Propuneri de premii ale Academiei pentru anul 2017

I. Tiseanu anunta că directia a făcut deja o propunere în acest an, alegând persoana care are articolul cu factorul de impact cel mai mare având contribuție majoritar din institut. – N. Scărișoreanu.


Sedinta 26/09/2017

0) Aprobarea PV 49/13.09.2017- 11 voturi pentru, 2 abtineri/13 prezenti

1) Discutarea cererilor de deplasare

a) A fost discutata si aprobata in unanimitate (14 voturi pentru/14 prezenti) solicitarea de deplasare a d-nului Bercea Adrian, ACS, la Universitatea din Limoges, Franta, in perioada 28.09-23.12.2017.

b) A fost discutata si aprobata in unanimitate (15 voturi pentru/15 prezenti) solicitarea de deplasare a d-nei Pana (Nita) Cristina, ACS, la IS2M-UMR7361 – CNRS UHA Mulhouse France, in perioada 1.10.2017 – 31.03.2018, in calitate de doctorand al statului francez.

c) A fost discutata si aprobata in unanimitate (15 voturi pentru/15 prezenti) solicitarea de deplasare cu o bursa a consulatului francez a d-nei Budriga Olimpia, CS III, la laboratorul LULI – Ecole Politechnique Palaiseau si la laboratorul CELIA – CNRS-CEA si Universitatea din Bordeaux, Franta, in perioada 1.11 -1.12.2017.

d) A fost discutata si aprobata in unanimitate (13 voturi pentru/13 prezenti) solicitarea de deplasare a d-nului Goldner Constantinescu Catalin, CS III, la Universitatea din Limoges, UMR CNRS 7315, in perioada 1.10. -31.12.2017.

e) A fost discutata si aprobata in unanimitate (13 voturi pentru/13 prezenti) solicitarea de deplasare a d-nului Popescu George, la un stagiu de cercetare la Universitatea din Mississippi, pentru o perioada de 305 zile incepand cu data de 1.10.2017.

2) Avizarea calitatii de expert – se intocmeste de catre director conform criteriilor stabilite de CS. I. Tiseanu a precizat ca este necesar ca 75% din personal sa se gaseasca in platforma BrainMap.

3) Informare cu privire la situatia regulamentelor de concurs - V. Craciun explica faptul ca se pun in acord cu noul ordin, precizeaza ca criteriile din ordin sunt minimale si ca cerintele interne pot fi crescute. I. Tiseanu precizeaza ca in cadrul comisiei deconcurs se evalueaza corelatia cu strategia institutionala, modul de prezentare a activitatii viitoare, conducerea de grupuri de cercetare etc.

4) Informare cu privire la solicitarea Sindicatului Radiatia de adoptare/asumare a prevederilor Cartei Europene a drepturilor cercetatorului si a Codului de conduita.

V. Craciun propune identificarea unor modalitati concrete de implementare; I. Tiseanu precizeaza ca acestea contin obligatii ale angajatorului, angajatului si ale finantatorilor.

M. Dinescu propune analizarea activitatii grupurilor, discutarea strategiei INFLPR pe baza H2020 si a ceea ce se face concret in institutie. I. Tiseanu adauga faptul ca este necesar ca banii sa curga in directia strategiei. V. Craciun precizeaza ca s-au facut pasi mari prin alocarea de fonduri pentru dotarile mari din institut.

F. Spineanu subliniaza ca este nevoie sa creem o instanta pentru a ajunge la rezultate deosebite, insotite de stralucire, de exemplu pe directia laserilor de mare putere din CETAL si ELI-NP. G. Dinescu sustine folosirea oportunitatii deschise de Laser Valley.


Sedinta 13/09/2017

0) Aprobarea PV 47/21.06.2017- 1 vot impotriva, 13 voturi pentru

Aprobarea PV 48/6.07.2017 – 1 vot impotriva, 13 voturi pentru

1) Discutarea cererii de prelungire a activitatii d-lui Gheorghe Dinescu – CS I

V. Craciun a dat citire cererii, constantandu-se ca toate valorile sunt peste medie, astfel:

Nume

Prenume

Medie punctaj general

2014-2016

Medie A1

2014-2016

Punctaj general 2016

A1

2016

Medie B1 2014-2016

B1 2016

Dinescu

Gheorghe

355,958

101,130

365,276

90,428

116,994

137,239

Valori medii finale

191,554

64,078

181,865

49,334

47,814

51,223

Cei prezenti au votat in unanimitate (14 voturi pentru) prelungirea activitatii d-lui CSI Dr. Gheorghe Dinescu.

V. Craciun considera ca CS I care au implinit varsta de pensionare trebuie mentinuti in activitate. Prezinta un text din OUG 23/2014 privind jurisprudenta in care este stipulat ca “Asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali se pensionează la vârsta de 65 de ani, indiferent de sex” si propune sa nu mai fie nevoie de cerere de prelungire pentru femei pana in 65 de ani. C. Ticos opineaza ca o astfel de prevedere preluata din legislatia europeana se poate aplica atunci cand se aplica si Carta Alba a Cercetatorului, iar M. Zamfirescu propune ca prin aceasta regula sa se creeze unprecedent in implementarea la INFLPR a regulilor europene.

2) Delimitarea activitatilor de cercetare fundamentala si aplicativa in cadrul Programului Nucleu - 2017

I. Tiseanu anunta ca in urma unei solicitari de la MCI privind defalcarea fazelor Nucleu intre cercetare fundamentala si aplicativa a intocmit un document in acest sens pe care il supune spre validare CS, precizand ca in baza acestuia se poate cere calcularea scutirii de impozit pentru fazele din anul 2017. Se aproba cu 15 voturi pentru si 1 abtinere.

3) Situatia regulamentelor de concurs

V. Craciun propune formarea unor comisii pentru intocmirea regulamentelor de concurs.

a) Pentru regulamentele CS I, CS II, CS III – Ion Tiseanu, Valentin Craciun, Angela Staicu

b) pentru regulamentul CS – Catalin Ticos

c) pentru regulamentul IDT toate treptele – M. Zamfirescu precizeaza ca regulamentele sunt prea dure si ar trebui refacute, mentioneaza ca la CETAL se doreste angajarea in aceste functii.

4) Discutarea cererii de deplasare a dnei Angela Datcu

A fost aprobata in unanimitate solicitarea de deplasare nr 2356/12.09.2017 a d-nei Datcu Angela, pentru un stagiu de cercetare de 159 de zile la Universitatea din Valladolid, Departamentul de Inginerie Chimica, Spania, pentru realizare experimente fotocataliza produsi farmaceutici si de ingrijire personala.


Sedinta 06/07/2017

1) Aprobarea listei de echipamente de achizitionat din Programul Nucleu in anul 2017

V. Crăciun propune ca solicitările să fie exprimate pentru fiecare departament. În urma discuțiilor se supune la vot achiziția următoarelor sisteme:

1. SEM de inalta rezolutie cu analiza compozitionala cu dispersie energetica si lungime de unda – valoare estimata 800K EUR - 14 voturi pentru, 4 abtineri

2. Sistem de scanare pentru caracterizarea particulelor accelerate – valoare estimata 75 KEUR – 13 voturi pentru, 5 abtineri

3. Sistem avansat de spectroscopie si imagistica pentru plasma si nanotehnologie incluzand Spectrograf de inalta rezolutie, Camera CCD intensificată, Cameră CCD infraroșu apropiat, Camera CMOS de mare viteza – si accesorii – valoare estimată 200 KEUR – 12 voturi pentru, 6 abtineri

4. Oscilator parametric optic (OPO) – valoare estimata 80K EUR – 12 voturi pentru, 6 abtineri

5. Sistem HPLC – valoare estimata 350K EUR – 11 voturi pentru, 7 abtineri

În lista de rezervă, în măsura în care este posibil, s-a agreat ideea achizitiei unui laser pentru înlocuire în sistemul Raman de la CETAL- valoare estimată 30 KEUR.

6. Instalație evaporare în vid – 10 voturi pentru, 6 abțineri, 1 împotrivă

7. Licență Matlab – 25K EUR – 7 voturi pentru, 11 abțineri

8. AFM – 5 voturi pentru, 11 abțineri, 2 împotrivă

9. Sistem piroliză laser – 200K EUR – 1 vot pentru, 14 abțineri, 2 împotrivă

Pe lângă propunerile votate, s-au mai solicitat achiziția unui accelerator de electroni, a unei surse de raze X de energie înaltă, în valoare de 100K EUR, la care să se adauge un accelerator de particule de 6MeV cu cap de generare de raze X, de valoare aproximativă 500 – 600 KEUR, și a mai multor echipamente pentru CETAL, în valoare totală de 1300K EUR, din care au fost menționate facilitate pentru caracterizare metalografică și microscop confocal.

T. Dascălu solicită propuneri pentru comisii si persoane pentru training pentru sistemele decise.

2) Diverse - pregătirea pentru noile proiecte Nucleu, precum și participarea la proiectele complexe.

Se dorește stabilirea direcțiilor principale și secundare în conformitate cu strategia națională.


Sedinta 28/06/2017

0) Aprobarea PV 464/30.05.2017-13 voturi pentru, 1 abținere

1) Aprobarea listei de echipamente de achizitionat din Programul Nucleu in anul 2017

T. Dascălu anunta ca din etapa II Nucleu 2017 (constituită din 49% credite bugetare si 51% credite de angajament) exista o suma de 6 milioane lei disponibila pentru echipamente. Propune canalizarea investițiilor către facilități mari, care să fie disponibile tuturor din institut.

V. Crăciun propune întocmirea unei liste de echipamente, în cadrul căreia sunt nominalizate un nou SEM, necesitățile unui Centru de analiză de raze X, un sistem de diagnostică spectrală. A. Petriș propune să se poată achiziționa și echipamente mai mici, iar M. Măgureanu propune alocarea unor fonduri și pentru echipamente de valori medii. A. Staicu și C. Ticoș sustin ca alocarea să se facă proporțional cu numărul utilizatorilor/personalul laboratoarelor. M. Dinescu propune o prioritizare a ahizitiilor.

B. Mitu atrage atenția asupra termenelor care trebuie respectate pentru procedurile de achizitie, întocmirea documentatiei si aprobarea de către ANAP.

Se subliniază necesitatea întocmirii un raport anual privind utilizarea echipamentelor achizitionate în regim de facilitate.

2) Diverse

Anunt cu privire la acordarea de catre Primaria Cluj a premiului II la concursul ”Tineri Cercetatori in stiinta si Inginerie” drei Alexandra Palla Papavlu.


Sedinta 30/05/2017

0) Aprobarea PV 44/11.05.2017 - 13 voturi pentru, 2 abțineri

    Aprobarea PV 45/19.05.2017 - 13 voturi pentru, 2 abțineri

1) Discutie privind stabilirea metodologiei de avizare a expertilor evaluator

V. Craciun anunta ca solicitarea de stabilire a metodologiei a fost facuta de Directorul Stiintific. Sugereaza introducerea unor criterii de tipul – numar de publicatii in zona rosie si galbena, proiecte castigate si un minim de indice Hirsch, respectiv numar de citari. Au loc discutii privind oportunitatea instituirii unor criterii minimale ca exemplu pe care sa incercam sa il impunem pentru toti evaluatorii, ca sa asiguram competenta acestora. Se atrage atentia ca stabilirea unor criterii prea dure va conduce la absenta evauatorilor INFLPR din sistem, cu pierderea influentei. M. Zamfirescu opineaza in favoarea unor criterii simple si cuantificabile iar M. Dinescu propune sa dam avizul celor cu grad CS I sau CS II, care sunt deja evaluati, pentru orice alt criteriu este impotriva, cu exceptia CS III care are rezultate mai bune ca un CS I. V. Craciun propune sa includem si o valoare a factorului Hirsch si conducere proiecte, de exemplu Hirsch mai mare ca 8 si CS III.

A. Staicu sustine ca daca vrem sa ne asumam o schimbare, putem sa solicitam UEFISCDI prin Consiliul Stiintific introducerea unor criterii dure, nu sa impunem doar cercetatorilor nostri si sa ii eliminam. I. Tiseanu propune ca in formularea avizului sa specificam care au fost conditiile.

Se supun la vot urmatoarele criterii pentru obtinerea avizului: CS I, CS II, si CS III cu indice Hirsch >8 si 1 proiect in calitate de director – se aproba cu 14 voturi pentru si 4 abtineri.

2) Diverse

a) Anunt cu privire la obtinerea unor medalii la Euroinvent

b) Anunt cu privire la decernarea titlului de Doctor Honoris Causa d-lui Prof. M.L. Pascu

c) Credite angajament 2017 – I Tiseanu anunta ca a avut loc o discutie la minister cu privire la acordarea unei parti a finantarii prin credite de angajament, inclusiv pe proiectul Nucleu, si faptul ca UEFISCDI accelereaza solicitarile.


Sedinta 19/05/2017

1) Discutarea situației cauzată de suspendarea CCM- care afectează și activitatea de cercetare.

Au loc discuții privind absența pontajului pe proiecte în această perioadă, în condițiile unor activități de realizat și a resurselor financiare pentru manoperă. Se arată că existau soluții de pontaj din contract. I. Tiseanu subliniază că în CCM suspendat exista grila de salarizare până la HG475/583 și că sunt necesare proceduri pentru a rezista unui audit serios - la EURATOM a fost validată de audit extern varianta AAd la CIM și pontaje conform AAd. T. Dascălu subliniază că se dorește plata legala, conform Codului Fiscal.

V. Crăciun reamintește că suspendarea CCM a condus la această situație dificilă, manifestata si la nivelul angajărilor, promovărilor, etc si care trebuie rezolvată. S. Amarande precizează că au avut loc întâlniri cu salariații, care întreabă cum procedăm în continuare, având în vedere decizia Curții de Apel în care se afirmă că nu sunt reprezentativi în INFLPR cu filiala ISS fiind aleși în adunarea INFLPR fără filiala ISS. G. Socol reaminteste că hotărârea menționează o POSIBILĂ nereprezentativitate, și că de fapt nu au existat prejudicii referitoare la încasarea salariului de către președintele sindicatului, care a primit 100% CIM.

S. Amarande subliniază că legea 319 prevede că înființarea institutelor naționale se face prin HG, iar institutul poate înființa subunități cu personalitate juridică. Problema cu ISS derivă din statutul său incert de angajator nemijlocit sau nu. T. Dascălu precizează că ISS poate angaja toată paleta, inclusiv CS I și CS II, dacă aceștia au deja gradul, fiind angajator nemijlocit, și că prin INFLPR se fac promovări.

Au loc discutii privind decizia CAB care face referire la cercetătorii din INFLPR si ISS, deși CCM-ul face referire doar la cercetătorii din INFLPR fără ISS, si la faptul ca judecătorul a atacat validarea, nu conținutul CCM. I. N. Mihăilescu subliniază necesitatea unor criterii de recunoastere a valorii, existente în CCM-ul suspendat. S. Amarande arată că situația necesită efort din partea mai multor factori, și precizează prevederile legale cu privire la încheierea unui CCM. G. Socol solicită un punct de vedere al Consiliului Științific cu privire la necesitatea unui CCM. M. Nemțanu sugerează să se clarifice întâi problema ISS.

T. Dascălu explică faptul că în cazul unei întreprinderi private angajatorul poate lua orice decizii privind salarizarea, dar în INCD fiind vorba de fonduri publice trebuie aplicate reguli specifice. C. Ticoș susține că în Codul Muncii se prevede că se poate utiliza nivelul actual al salarizării din Institut și își exprimă neîncrederea că s-ar dori acordarea salariilor mari. T. Dascălu subliniază că de câte ori a fost posibil a acordat salarii mari. Aduce la cunoștința membrilor CS situația actuală cu privire la salarizare in INFLPR si asigură membrii CS că au loc discuții cu departamentele juridic, economic și resurse umane în vederea identificării unor soluții optime, precizand că în Codul Fiscal se face referire numai la CCM. B. Mitu subliniază că raportul anual 2016 arată clar că veniturile cercetătorilor au crescut cu 40% în 2016 față de 2015. I.N. Mihăilescu sustine că rezolvarea salarizării ar conduce deja la un bilanț pozitiv. G. Socol subliniază ca ISS are propriul CCM valabil, deci problema trebuie rezolvată la nivel INFLPR.  M. Zamfirescu exprimă opinia conform căreia nu este ilegal să nu avem CCM, dar este dificil de functionat astfel.

Se propune formularea unui mesaj și obținerea unui vot electronic cu privire la poziția membrilor CS cu privire la încetarea sau nu a CCM.


Sedinta 11/05/2017

1) Discutarea regulamentului de organizare si functionare a CS - versiune 10.05 si adnotata 11.05

Au loc discuții pe articole.

Se stabilește ca Art. 2 să mențină direcțiile din HG de aprobare a ROF INFLPR, iar Art. 4 să precizeze ariile de cercetare. Se discută Art. 6 și Art. 7 privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru a avea calitatea de membru în CS. Întrucât votul privind introducerea de criterii minimale pentru membrii CS este indecis, (9 voturi pentru, 9 împotrivă și 1 abținere) se stabilește că toți CS I și CS II au drepturi egale de a fi aleși.

Art. 9 prevede reducerea nr de membri ai CS de la 25 la 21, din care 17 aleși și 4 de drept – Directorul General și Directorul Științific INFLPR; respectiv Directorul ISS și secretarul științific ISS. Pe baza cotei de reprezentare de 1/15 se va stabili numărul reprezentanților pentru fiecare laborator, la începutul anului calendaristic în care au loc alegerile.

Art. 10 și Art. 12 – procedura de alegere a membrilor. T. Dascălu propune să participe și cineva de la Resurse Umane, iar rezultatele alegerilor să se arhiveze. Se votează cvorumul necesar pentru ședința de alegeri a membrilor CS, astfel cvorum 50% 3 voturi, cvorum 67% 14 voturi, 2 abțineri.  Se votează alegerea pe baza numărului de voturi, indiferent de criteriul ½ +1 – 17 pentru, 1 împotrivă, 1 abținere. Se decide organizarea unui al doilea tur de scrutin numai în caz de balotaj pentru ultimul loc vacant.

Art. 11 - Se votează în unanimitate eliminarea CS III ca membru eligibil CS. Se decide comasarea pentru alegeri a laboratoarelor mici cu alte departamente, ISOTEST – S. Laseri, STARDOOR – Lab. Acceleratori.

Art. 13 – reprezentantul tinerilor. Se trec în revistă variantele de vârstă < 35 de ani, sau < 40 de ani.

Art. 14 și 15 – biroul de conducere. Se votează modalitatea de alegere a președintelui, vicepreședintelui și secretarului CS – intrucat in urma mai multor ture de vot nu se obtine o majoritate, se propune să se reia un vot electronic pe această chestiune.

2) Diverse

a) Solicitarea d-lui M. Zamfirescu de includere a contractului ELI-RO 25 în lista celor scutite de impozit- aprobata in unanimitate (19 voturi pentru).

b) Propunerea d-lui V. Crăciun de elaborare a regulamentelor de concurs pentru CS – CS I

c) Descrierea cheltuielilor incluse în RG la contul de Alte cheltuieli și cuantumul acestora

d) Solicitarea de deplasare a d-nei Eniko Gyorgy la Institutul de Stiinta Materialelor din Barcelona, Spania, pentru 9 luni incepand cu data de 8 aprilie 2017 pentru efectuarea de masuratori. S-a aprobat cu 17 voturi pentru si 2 abtineri.

Se propune o nouă ședință CS în luna mai.


Sedinta 23/03/2017

0) Aprobarea PV 41/22.02.2017 – 10 voturi pentru, 3 abtineri

    Aprobarea PV 42/06.03.2017 – 12 voturi pentru, 1 abtinere

1) Discutarea regulamentului de organizare si functionare a CS

Au loc discuții pe marginea versiunii prezentate de regulament, care contine doar actualizări în privința legislației. Se stabilește să se întocmească un regulament de alegeri pentru membrii CS, separat de regulamentul de organizare și funcționare a CS. Se decide cu 8 voturi împotrivă și 5 abțineri ca eventualul reprezentant al tinerilor să nu aibă drept de vot în CS. Se propune ca în regulament să se stabilească o normă de reprezentare, care poate fi mai redusă decât acum (de ex. 1/15 în loc de 1/10 actual). F. Spineanu subliniază că preocupările celor din CS trebuie să reflecte tematica institutului. T. Dascălu susține ca ROF a CS să se facă cu articole clare și concise, să prevadă clar atribuțiile Președintelui CS, a vicepreședintelui, secretarului, iar atribuțiile CS reformulate și puse în acord cu legea a) de reformulat, h) concursurile pentru toate gradele sunt avizate, j și k de revizuit, q de lămurit. V. Crăciun concluzionează solicitând observații de la membrii CS în următoarele 2 săptămâni și redactarea versiunii de lucru.

Au loc discuții privind misiunea INFLPR, necesitatea creșterii vizibilității și output-ului științific, integrarea în strategiile naționale/internaționale.

2) Situația regulamentelor de concurs

B. Mitu reamintește faptul că în acest moment nu avem regulamente pentru CS I, CS II, CS III și CS. I. Tiseanu explică necesitatea întocmirii unor regulamente în acord cu strategia INFLPR, de solicitare a unor criterii cuantificabile, mentionează posibilitatea de a crește cu 10- 15% condițiile de promovare peste criteriile minimale impuse. G. Dinescu propune o creștere graduală a criteriilor. Au loc discuții privind numărul de posturi. analiza structurii de personal, în sensul unei structuri piramidale. V. Crăciun sugerează că portofoliul unui candidat trebuie să conțină o gamă vastă de activități din care să rezulte o creștere organică a valorii.

3) Completare comisie CNADTCU – termen 31 martie

T. Dascălu atrage atenția că fiecare își exprimă opțiunea de a face parte din comisie, iar Institutul avizează.

A. Staicu sugerează să facem în numele institutului propuneri pentru toate comisiile.


Vot electronic

06/03/2017

In data de 6.03.2017 a fost solicitat membrilor Consiliului Stiintific votul electronic pentru avizarea incadrarii proiectelor de cercetare de tip PED, PTE si PCCA in categoria celor scutite de impozit, datorita specificului activitatilor derulate, conform tabelului de mai jos:

Nr.crt. Cod Depunere/ Numar contract Director Proiect
1 PN-III-P2-2.1-PED- 2016-1039 Dan Sporea
2 PN-III-P2-2.1-PED-2016- 1043 Eniko Gyorgy
3 PN-III-P2-2.1-PED-2016- 1972 Marius Daniel Dumitru Grivei
4 PN-III-P2-2.1-PED- 2016-0221 Andreea Matei
5 PN-III-P2-2.1-PED- 2016-1472 Andreea Andrei
6 PN-III-P2-2.1-PED- 2016-0420 Andra Cristina Dinache
7 PN-III-P2-2.1-PED- 2016-1698 Florian Dumitrache
8 PN-III-P2-2.1-PED- 2016-1628 Emanuel AXENTE
9 PN-III-P2-2.1-PED- 2016-0287 Denis Michaela Panaitescu
10 PN-III-P2-2.1-PED- 2016-1577 Mihai Gidea
11 PN-III-P2-2.1-PED- 2016-0621 Laura Floroian
12 PN-III-P2-2.1-PED- 2016-1304 Livia Sima
13 29 PTE Cristian Viespe
14 PCCA 226/2014 Valentin Craciun

In urma votului electronic exprimat pana la data de 10 martie 2017, a fost
avizata incadrarea propusa cu 17 voturi pentru si 8 abtineri.


Sedinta 22/02/2017

0. a) Aprobarea Proces verbal 39/11.01.2017 – 13 voturi pentru, 2 abtineri

    b) Aprobarea Proces verbal 40/18.01.2017 – 13 voturi pentru, 2 abtineri

1. Discutarea regulamentului de concurs pentru postul de Asistent Cercetare Stiintifica (ACS)

V. Craciun explica necesitatea organizarii concursului inainte de alocarea transei a II-a a programuui Nucleu. Au loc discutii privind criteriile in privinta mediilor si a calitatii de doctorand care trebuie indeplinita de candidat. Se reitereaza necesitatea obtinerii abilitarii de catre mai multi cercetatori. Sunt precizate mecanismele prin care se pot angaja absolventii de facultate.

Regulamentul este avizat cu 16 voturi pentru.

2. Prezentarea solicitarii Laboratorului 230 privind achizitia unui accelerator de electroni

C. Ticos prezinta un memoriu privind justificarea oportunitatii achizitiei unui nou accelerator de electroni de 6 MeV din fondurile Programului Nucleu, precizand disponibilitatea de a realiza faze suplimentare. Au loc discutii privind costurile de intretinere a acestui echipament in regim de facilitate la nivelul Institutului, necesitatea realizarii unei strategii in domeniul radiatiilor.

T. Dascalu precizeaza ca este necesar un aviz stiintific privind oportunitatea achizitiei, si sa aprobe fazele suplimentare si incadrarea lor in proiectele Nucleu in derulare in vederea transmiterii catre Minister pentru evaluare si aprobare.

3. Aprobarea mandatului d-lui George Popescu in SUA pentru o perioada suplimentara de 180 de zile.

A Staicu a precizat ca dl Popescu a publicat in toata perioada articole cu afilierea INFLPR.

S-a aprobat cu 16 voturi pentru.

4. Discutarea incadrarii proiectului IFA-CEA C5-07 in categoria celor scutite de impozit

G. Dinescu explica incadrarea in dezvoltare experimentala a activitatilor, I. Tiseanu precizeaza ca IFA_CEA are domenii decercetare atat fundamentale cat si experimentale si aplicative. Se aproba cu 16 voturi scutirea de impozit pentru acele activitati din proiectul C5-07 care intra in categoria mentionata de OUG32 si Ordinul 4947 de aplicare a acesteia.

5. Discutarea necesitatii avizului CS pentru toate proiectele la care se poate aplica scutirea de impozit

I. Tiseanu mentioneaza ca are o lista de 12 proiecte PED si un proiect PTE
care au activitati scutirte de impozit in conformitate cu OUG 32. T.
Dascalu propune sa se supuna spre avizare CS scutirea de impozit pentru
acestea. Se voteaza cu 16 voturi pentru ca avizarea incadrarii sa se dea prin vot electronic.

6. Diverse

a) Incurajarea participarii pentru aplicarea la burse LÓreal
b) Discutii privind primul laser romanesc, construit in 1962 – M. Zamfirescu
c) Discutii privind necesitatea actualizarii regulamentului de concurs CS – G. Socol, C. Ticos
d) Propunere privind solicitarea regimului de instalatie de interes national pentru laseri in pulsuri scurte cu intensitate mare – M. Dinescu


Sedinta 18/01/2017

1. Discutarea cererilor de prelungire a activitatii persoanelor care au implinit varsta de pensionare

V. Craciun da citire cererilor si criteriilor indeplinite de fiecare dintre solicitanti. B. Mitu precizeaza ca au aparut niste mici diferente ale valorilor medii in urma ultimelor ajustari ale fiselor. Se voteaza astfel:

Nr. Crt. Nume Prenume Medie punctaj general

2014-2016 Medie A1

2014 - 2016 Punctaj general 2016 A1

2016 Medie B1 2014-2016 B1 2016

Rezultat vot

1. CRACIUN DOINA 153,510 40,840 135,409 32,275 52,195 45,245 15 pentru, 1 abtinere

2. DINESCU MARIA 392,846 161,032 372,658 160,800 49,230 28,317 16 pentru
3. GEORGESCU SERBAN VASILE 162,427 79,909 139,166 26,930 25,354 35,787 15 pentru, 1 abtinere
4. LUNGU CRISTIAN PETRICA 259,100 61,768 241,630 25,226 139,942 201,152 15 pentru, 1 abtinere
5. MIHAILESCU ION 488,122 105,973 401,173 75,292 118,457 130,931 16 pentru
6. PASCU MIHAIL LUCIAN 204,888 71,781 162,232 75,101 1,400 4,295 16 pentru
7. SPOREA DAN GABRIEL 208,421 68,423 190,667 58,682 74,541 69,174 16 pentru
8. STANCALIE VIORICA 141,735 67,777 97,415 40,530 56,000 35,719 15
pentru, 1 abtinere
9. VLAD MADALINA 257,271 157,181 204,466 121,200 48,682 32,778 16 pentru
Valori medii finale 191,554 64,078 181,865 49,334 47,814 51,223

2. A) Discutii privind normarea punctajelor persoanelor care au fost in concediu ingrijire copil

I Tiseanu explica faptul ca s-au primit solicitari de reevaluare a punctajului in care sa se tina cont de prezenta efectiva in institut, mentionand ca desi rezolvarea acestei chestiuni este prerogative manageriala, doreste consultarea membrilor CS; au loc dezbateri cu privier la categoriile de punctaje care sunt afectate de absenta. Propune ca normarea A1 si A2 0sa se faca la numarul de luni lucrate efectiv, iar punctajele A7 si B1 sa nu se normeze. Se voteaza acest mod de recalculare cu 15 voturi pentru si 1 abtinere.

B) Anunt privind participarea d-lui M. Zamfirescu ca membru al Comisiei de
Fizica


Sedinta 11/01/2017

0) Aprobarea PV 38/8.12.2016 – 12 voturi pentru, 1 abtinere (absent la
sedinta anterioara)/13 prezenti.

1) Aprobarea valorilor medii in vederea prelungirii activitatiipersoanelor care au implinit varsta de pensionare

Se discuta si se voteaza includerea in calculul mediilor a valorilor din fisele persoanelor pensionate in cursul anului 2016acestora in clasament: 2 voturi pentru, 7 abtineri, 4 voturi impotriva/13 prezenti. Se va proceda ca in anii anteriori (nu se includ). Se discuta si se aproba includerea in clasament a persoanelor care au promovat la CS I in anul 2016cu 8 voturi pentru si 5 abtineri/13 prezenti. Au fost aprobate valorile medii pentru acordarea prelungirii activitatii persoanelor care au implinit varsta de pensionare si solicita prelungirea in temeiul Art. 36, alin.  2 al Legii 319/2003 si a regulamentelor INFLPR in vigoare, conform tabelului de mai jos: Medie punctaj general 2014-2016

Medie A1 2014 – 2016

Punctaj general 2016 A1 2016

Medie B1 2014-2016 B1 2016

191,557 64,078 181,874 49,334 47,405 51,232

2) Discutarea si aprobarea rezultatelor concursului de CS II

I. Tiseanu prezinta raportul comisiei de concurs pentru ocuparea unui post de Cercetator Stiintific gradul II, precizand ca d-na Irina Paun indeplineste conditiile de participare la concurs, avand punctajele calculate conform procedurilor stabilite de CNADTCU peste cele minime necesare promovarii, iar in urma evaluarii dosarului a obtinut un punctaj cumulat pe criteriile 1-4 de 91,93 puncte. Au loc discutii privind modul de organizare a concursului si de notare a candidatei, precizandu-se contextul in care a fost organizat concursul. Se aproba rezultatele concursului cu 12 voturi pentru si 1 vot impotriva/ 13 prezenti.

3) Discutarea mandatelor de deplasare de lunga durata

a) A fost discutata solicitarea de deplasare a d-nei Alexandra Palla Papavlu la un stagiu de cercetare la Institutul Paul Scherer din Elvetia, Localitatea Villigen, pentru o perioada de 63 de zile. Dl V. Craciun a prezentat situatia d-nei Palla Papavlu, care are un contract de munca cu PSI pe durata de 6 luni (perioada 5.09.2016 – 4.03.2017) si a efectuat un stagiu de 3 luni in cursul anului 2016. Dupa discutii pe marginea oportunitatii aprobarii, a activitatii desfasurate in institut, a prevederilor CCM cu privire la deplasari si modul de salarizare, s-a votat cu 10 voturi pentru si 3 abtineri aprobarea mandatului.

b) A fost discutata solicitarea de deplasare a d-nei Eniko Gyorgy pentru efectuarea de masuratori la Institutul de Stiinta Materialelor din Barcelona, CSIC, Spania, pentru perioada 9 ianuarie – 7 aprilie 2017. Dl V. Craciun a prezentat situatia d-nei Eniko Gyorgy, care a efectuat in cursul anului 2016 o serie de deplasari la acelasi institut, in perioadele 11.01- 1.04.2016, 04.04. – 8.07.2016 si resepectiv 01.08.-31.12.2016. Dupa discutii pe marginea oportunitatii aprobarii, a rezultatelor obtinute in cursul anului 2016, dar si a prevederilor CCM cu privire la deplasari si modul de salarizare, s-a votat cu 11 voturi pentru si 2 abtineri aprobarea mandatului. Dl. G. Dinescu propune ca din Consiliul Stiintific sa se transmita catre Serviciul Resurse Umane rugamintea de a aduce la cunostinta persoanelor care efectueaza deplasari pe durata mai lunga prevederile referitoare la atributiile ce le revin pe perioada deplasarii si prevederile CCM in vigoare in INFLPR referitoare la deplasari.


Sedinta 8/12/2016

0) Aprobarea PV 37/15.11.2016 – 13 voturi pentru, 2 abtineri/15 prezenti

1) Anunt privind acordarea premiului Radu Grigorovici al Academiei Romane pe anul 2014 d-lor Cătălin Mihai Ticoş și Corneliu Poroşnicu pentru Grupul de lucrări: Caracterizarea şi testarea materialelor de interes pentru fuziunea nucleară;

2) Discutarea regulamentului de acordare a prelungirii persoanelor care au implinit varsta de pensionare

V. Craciun prezinta propunerea de regulament intocmita pe baza istoricului implementarii criteriilor, cu actualizarile din ultimii ani; in urma discutiilor, se voteaza introducerea unui criteriu suplimentar referitor la mentoratul a cel putin 1 proiect PD in derulare (criteriu aplicabil o singura data), aprobat cu 13 voturi pentru, 1 abtinere si 1 vot impotriva/15 prezenti. Se discuta oportunitatea introducerii unor criterii suplimentare privind fondurile atrase prin proiecte, prin utilizarea punctajului B1 si respectiv media B1 a ultimilor 3 ani. Se aproba introducerea acestui criteriu cu 15 voturi pentru/15 prezenti.

Se voteaza regulamentul in ansamblul său cu 14 voturi pentru si 2 abtineri/16 prezenti in sala.

3) Discutarea propunerilor de modificare a fisei de evaluare a activitatii CDI

Dl V. Craciun explica lista propunerilor de modificare a fiselor de evaluare si se discuta oprortunitatea acestora. Se voteaza astfel: a) inlocuirea factorului de impact cu scorul de influenta al revistei, conform regulamentului Comisiei de Fizica pentru acordarea gradelor CS 1 si CS 2 – 15 voturi impotriva; b) acordarea unei bonificatii de 25 % pentru pozitia de prim-autor si autor corespondent (40 % pt ambele simultan/autor unic) – 3 voturi pentru, 5 abtineri si 7 voturi impotriva / 15 prezentic) contabilizarea exclusive a citarilor articolelor publicate in ultimii 10 ani – 3 abtineri, 13 voturi impotriva/16 prezenti; d) utilizarea pozitiei de "guest editor"=editor la un jurnal ISI pentru un singur an – 11 voturi pentru, 4 abtineri, 1 vot impotriva/16 prezenti.

4) Diverse

a) - aprobarea mandatului de deplasare al d-nei C. Stancu la un stagiu postdoctoral la Leibniz Institut fur Plasmaforshung und Technologie e. V. (INP Greiswald) pentru o perioada de 1 an si 4 luni, pana pe 31 martie 2018. Au loc discutii pe marginea oportunitatii aprobarii, a modului in care se face mandatarea si a obligatiilor ce revin partilor, se voteaza cu 12 voturi pentru si 4 abtineri solicitarea de aprobare a mandatului, subliniindu-se faptul ca d-na Claudia Stancu va trebui sa respecte prevederile referitoare la atributiile ce ii revin pe perioada deplasarii, conform CCM in vigoare in INFLPR.

b) Dna M. Dinescu propune ca sedintele CS sa se organizeze in afara orelor de program.


Sedinta 15/11/2016

0) Aprobarea PV nr 35/ 17.10.2016 – 13 voturi pentru/13 prezenti in sala

Aprobarea PV nr 36/20.10.2016 (vot electronic) – 13 voturi pentru/13 prezenti in sala

1) Discutii privind propunerea comisiei de fizica a CNADTCU referitoare la criteriile minimale de promovare CS I si CS II

V. Craciun precizeaza ca noile criterii minimale se afla in dezbatere publica pana pe 20.11.2016, precum si faptul ca la nivelul institutului se pot impune conditii mai dure fata de cele propuse de CNADTCU, daca se doreste sa fim un institut de excelenta.

C. Ticos solicita un post CS II in domeniul ingineriei chimice, specifica indeplinirea criteriilor de la comisia de fizica actuala pentru o persoana din laborator. Au loc discutii privind oportunitatea unei decizii la nivel de institut, in baza strategiei de dezvoltare a institutului.

Se propune ca regulamentul pentru ACS pe perioada nedeterminata sa fie finalizat pana la data de 15.12.2016. Sunt numiti responsabili cu intocmirea regulamentului Dl M. Zamfirescu, Dl. G. Socol si Dna B. Mitu. Se specifica dorinta de inasprire a criteriilor fata de cele actuale la ACS.

2) Discutii privind modificarea regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Stiintific

V. Craciun precizeaza ca trebuie pus in acord cu CCM, apoi se va face o discutie privind noua componenta avand in vedere organigrama institutului. Se propune finalizarea acestuia pana pe 31.01.2017, comisia care se ocupa de noul regulament formata din V. Craciun, C. Ticos, A. Petris si G. Dinescu.

3) Discutii privind solicitarea Directorului general de prezentare a regulamentului privind conditiile de aprobare a prelungirii activitatii persoanelor care au implinit varsta legala de pensionare

V. Craciun anunta CS in privinta solicitarii DG, care precizeaza ca pentru anul 2017 este necesara acordarea prelungirii pana la finalul anului 2016. B. Mitu precizeaza ca regulamentul de baza s-a votat in sedinta CS din 20.01.2012; in sedinta CS din 10.03.2015 s-a discutat despre punerea in acord cu prevederile CCM la nivel INFLPR din 2014, iar in sedinta din 11.02.2016 au fost introduse amendamente la regulamentul existent. Anunta ca va intocmi pe baza proceselor verbale o propunere de regulament.

4) Diverse – aprobarea platii taxelor doctorale pentru anul scolar 2017 – 2018

V. Craciun precizeaza ca in conformitate cu art. 116 din CCM exista obligativitatea ca doctoranzii sa ramana in institut 3 ani de la finalizarea doctoratului, in cazul in care li se platesc taxele doctorale; in acest context, ar trebui ca persoanele sa fie angajate pe durata nedeterminata.

a) D-na Ilie Georgiana Alina – ACS cu contract de munca pe perioada nedeterminata – s-a avizat favorabil cu 10 voturi pentru si 6 abtineri.

b) D-l Tirca Ion – angajat cu contract de munca pe perioada determinata pana la data de 31.12.2016– rezultatul votului 5 abtineri, 10 voturi impotriva, solicitarea nu se avizeaza.

c) D-l Bercea Adrian - angajat cu contract de munca pe perioada determinata pana la data de 04.05.2017 – rezultatul votului 2 voturi pentru, 9 abtineri, 5 voturi impotriva –majoritatea se abtine (nu se ia nicio decizie).

d) D-na Stefania Hau - CS cu contract de munca pe perioada nedeterminata – s-a avizat favorabil cu 12 voturi pentru si 4 abtineri.

e) D-l Mihai Adrian Sopronyi - CS cu contract de munca pe perioada nedeterminata – s-a avizat favorabil cu 12 voturi pentru si 4 abtineri.


Sedinta 25/10/2016

vot electronic

a fost solicitat membrilor Consiliului Stiintific votul electronic pentru aprobarea comisiei de concurs si de solutionare a contestatiilor pentru postul de CS II avizat in sedinta din 17.10.2016.

Comisiile propuse au urmatoarea componenta:

Comisie concurs CS II

Comisie contestatii CS II

1

Presedinte

Dr. Tiseanu Ion

CS I Director St. INFLPR

Dr. Enculescu Ionut

CS I Director Gen. INCDFM

2

Membru

Dr. Cata-Danil Gheorghe

Profesor UPB

Dr. Madalina Vlad

CS I

3

Membru

Dr. Vasiliu Florin

CS I INCDFM

Dr. Dan Savastru

CS I INOE

4

Membru

Dr. Craciun Valentin

CS I

Presedinte Consiliu Stiintific

-

5

Membru

Dr. Dinescu Maria

CS I

-

6

Secretar

Varzaru Cezara

Sef comp. resurse umane

Varzaru Cezara

Sef comp. resurse umane

MS

Membru supleant

Dr. Zgura Ion Sorin

CS I, Director ISS

 

 

 

In urma votului electronic exprimat pana la data de 25 octombrie 2016, au fost aprobate Comisia de concurs si Comisia de contestatii cu 22 de voturi pentru si 3 abtineri.


Sedinta 17/10/2016

0) Aprobarea PV nr 34/ 16.09.2016 – 15 voturi pentru/15 prezenti in sala

1) Discutii privind implementarea OUG 32 si Ordinului 4947

I. Tiseanu a inaintat o centralizare a proiectelor in functie de incadrarea din planurile de activitate. Se face o analiza a proiectelor in functie de activitatile prevazute. A. Petris da citire definitiilor CF si CA conform legii; F. Spineanu explica faptul ca normele au aparut in urma directivelor EU privind necesitatea creerii unor facilitati fiscale pentru implicarea cercetarii in firme, care genereaza noi locuri de munca. T. Dascalu precizeaza ca directorii de proiect vor da o declaratie pe proprie raspundere privind activitatile din proiect si personalul implicat in acestea, precizand orele de munca si salariile personalului. Se avizeaza incadrarea proiectelor din lista 1 in cele care beneficiaza de scutire de impozit- cu 14 voturi pentru si 3 abtineri/17 prezenti. V. Craciun prezinta lista cu proiectele care au prevazute in planurile de realizare activitati combinate, atat fundamentale cat si aplicative- tip Parteneriate, M-ERA-NET. Se avizeaza incadrarea partiala a proiectelor din lista 2, in functie de activitati, in cele care beneficiaza de scutire de impozit- cu 10 voturi pentru si 6 abtineri/16 prezenti. T. Dascalu precizeaza ca pentru proiectele din lista 3 se vor solicita clarificari privind incadrarile la Euratom, se va solicita un punct de vedere in privinta Nucleu si IIN, si respectiv de la programele Tinere Echipe si Idei, chiar daca la acesta din urma apare incadrarea in pachetul de informatii.

2) Organizarea concursurilor de angajare/promovare

M. Zamfirescu isi prezinta solicitarea pentru un post CS II la CETAL; T. Dascalu precizeaza ca postul este aprobat in CA, dar este bine sa existe avizarea CS. Se aproba cu 17 voturi pentru.

3) Invitarea unui reprezentant al salariatilor la sedintele CS in calitate de observator

Se precizeaza ca au fost desemnate 2 persoane, de regula va fi prezent dl. Lucian Gheorghe, iar ca inlocuitor va fi Dna. Gabriela Dorcioman. A. Staicu reaminteste ca se discutase sa fie CS I sau CS II.Se aproba in unanimitate – 17 voturi pentru/17 prezenti.

4) Discutarea unui punct de vedere privind modul in care este inclus Consiliul Stiintific in CCM

S. Amarande aduce precizari privind modul in care apare in CCM-ul vechi CS si precizeaza cum apare mentionat in articolele din legislatia actuala. M. Zamfirescu subliniaza ca formularea actuala trimite la legi si regulamente, deci este in regula, V. Craciun subliniaza ca nu putem pune prevederi contrare legilor, iar T. Dascalu precizeaza ca nu este vorba de vreo extindere de atributii/obligatii.

5) Diverse

a) Desfasurarea conferintei ICPEPA 10 – prezentare I.N. Mihailescu cu date factuale

b) Discutii privind solicitarea d-lui Nastasa Viorel de acordare CFS pentru formare profesionala

T Dascalu aduce detalii privind pozitia pe care urmeaza sa o ocupe dl Nastasa- asistent postdoctoral cercetare, in INFLPR avand pozitie de CS III, precizeaza ca va lucra cu radiatii g si subliniaza ca la nivelul Institutului trebuie sa ne dezvoltam resursa umana in directiile de interes. Au loc discutii in urma carora rezulta conditia ca dl Nastasa Viorel Vasile sa pastreze legaturile cu INFLPR si sa mentioneze afilierea la INFLPR in toate publicatiile, comunicarile si prezentarile la care va fi autor pe perioada stagiului sau vor rezulta in urma acestuia. Se voteaza solicitarea cu 15 voturi pentru si 2 abtineri/17 prezenti.


Sedinta 16/09/2016

0) Aprobarea PV nr 32/ 11.05.2016- 13 voturi/ 13 prezenti;

Aprobarea PV nr 33/ 19.06.2016 - 10 voturi pentru/ 2 abtineri/ 1 impotriva.

S. Amarande pune in discutie corectitudinea notarii voturilor si solicita ca de acum inainte sa se procedeze la inregistrarea in PV in mod individual a voturilor deschise. B. Mitu precizeaza ca regulamentul actual al CS nu are o astfel de prevedere, iar M. Zamfirescu precizeaza ca si in situatia in care diferenta supusa dezbaterii de dl Amarande ar exista, aceasta nu ar modifica decizia luata.

1) Modul de consemnare a discutiilor in Procesele verbale ale CS

B. Mitu precizeaza ca au aparut discutii privind consemnarea in procesele verbale ale interventiilor unor persoane; in acest context, precizeaza ca regulamentul prevede ca persoanele care doresc sa le fie consemnate punctul de vedere trebuie sa mentioneze explicit acest lucru. B. Mitu aduce in discutie legalitatea inregistrarii sedintelor, dupa ce a aflat ca acest fapt a avut loc la o sedinta anterioara a CS.

M. Ganciu admite ca a inregistrat opinia personala privind modalitatea de distribuire a fondurilor Nucleu. M. Zamfirescu precizeaza ca exista un regulament al CS pe care trebuie sa-l aplicam, iar acesta nu prevede nici inregistrari ale sedintei, nici inregistrarea individuala a voturilor.

2) Situatia programului Nucleu in privinta aplicarii OUG32

V. Craciun precizeaza ca nu ii este clar cadrul prin care in CS putem decide incadrarea activitatilor din Programul Nucleu; I. Tiseanu propune identificarea fazelor cu caracter de cercetare fundamentala si respectiv aplicativa din toate proiectele care constituie Programul Nucleu. I. Tiseanu aduce la cunostinta membrilor CS documentele necesare pentru intocmirea dosarelor salariatilor care urmeaza sa beneficieze de prevederile OUG 32.

Au loc discutii privind modul de delimitare intre cercetarea fundamentala si cea aplicativa. Se subliniaza aspecte privind riscul de interpretare diferita a unui corp de control, precum si necesitatea mentinerii cercetarii fundamentale ca o parte importanta a activitatilor, respectiv dificultatea separarii intre CF si CA. Se discuta cu privire la modul in care apare incadrarea activitatilor in contractele de finantare. Se concluzioneaza ca solicitam de la responsabilii de faza un punct de vedere asupra incadrarii, apoi discutam. M. Zamfirescu propune unificarea informatiei intr-un format clar astfel incat sa avem totul in acelasi fel. Se propune intocmirea unei adrese catre ANCSI si comisia de cercetare din Parlament in care sa se explice ca in urma aplicarii ordinului se creeaza consecinte negative prin discriminare pentru unii cercetatori; se supune la vot si se obtin 7 voturi pentru/ 5 abtineri/ 1 impotriva. Nu se aproba.

3) Diverse

a) Organizarea de noi concursuri de promovare- nu s-a negociat noul CCM

b) Discutii privind propunerea de faze noi la Proiectele Nucleu- nu rezulta necesitatea

c) Premiile Academiei Romane- propunerile pot fi realizate pana pe 26.09.2016.


Sedinta 21/06/2016

1) Analiza concursurilor de angajare/promovare pentru toate gradele stiintifice atestate desfasurate in perioada mai-iunie 2016

M. Zamfirescu prezinta rezultatele concursului de Cercetator Stiintific si modul de desfasurare a acestuia, precizand ca sunt necesare cateva imbunatatiri ale regulamentului de concurs. Din totalul de 14 candidati inscrisi la concurs, 9 au fost admisi, unuia i s-a respins dosarul intrucat nu indeplinea conditiile de participare, 1 nu s-a prezentat la probe, 2 au obtinut nota mai mica de 7 la proba scrisa si 1 a obtinut nota mai mica de 7 la proba orala. T. Dascalu propune ca pentru gradul de CS sa se solicite doctorat.

Rezultatele concursului au fost aprobate in unanimitate.

I. Tiseanu prezinta rezultatele concursului de CS I si CS II, precizand ca pentru CSI au fost 9 inscrisi si 6 dintre acestia au fost declarati admisi, iar 3 respinsi, in timp ce pentru CS II au fost 12 inscrisi la specializarea Fizica din care 11 au fost declarati admisi si 1 respins, iar la specializarea inginerie chimica 1 candidat inscris a fost declarat admis. A fost prezentata de asemenea situatia contestatiilor (2 la CS I si 1 la CS II) si s-a precizat ca acestea au fost respinse de comisie.

V. Craciun propune ca si pentru aceste grade stiintifice sa se modifice regulamentul de concurs solicitandu-se candidatilor contracte castigate/manageriate, in functie de grad.

Rezultatele concursului au fost validate de CS prin aprobare in unanimitate.

I. Tiseanu prezinta rezultatele concursului de CS III, din 7 candidati, 6 au fost admisi si 1 respins intrucat nu indeplinea conditiile minimale de participare. Membrii CS au aprobat in unanimitate rezultatele.

2) Proiectul Nucleu - investitii

V. Craciun prezinta situatia valorilor aprobate pentru Nucleu 2016 comparativ cu 2015, precizand ca se poate aloca o suma de 4.000.000 lei pentru investitii in aparatura, fara a periclita cumparaturile necesare la nivelul sectiilor. T. Dascalu precizeaza ca din suma alocata Nucleu 2015 a fost cheltuit un procent de 7% pentru materiale si 5% pentru dotari, fiecare laborator facandu-si politica proprie de cheltuieli. Comitetul de directie propune achizitia unui XPS, a unui sistem cu monocromator si camera ICCD pentru laserul OPO din CETAL si a unui detector de pierderi gaze.

Au loc discutii privind oportunitatea acestor investitiii versus impartirea intregii sume la nivelul colectivelor si achizitionarea de obiecte mai mici. V. Craciun precizeaza ca va exista o suma considerabila, de peste 1.000.000 lei, disponibila grupurilor pentru dotari; I. Tiseanu sugereaza sa facem anul acesta un exercitiu strategic prin achizitia de echipamente mari.

Se voteaza cu 12 voturi pentru, 1 impotriva si 5 abtineri pentru achizitionarea listei de echipamente.

3) Diverse

a) T. Dascalu anunta modificarea organigramei INFLPR prin introducerea celor 3 laboratoare in CETAL, conform proiectului initial;

b) V Craciun propune ca membrii CS sa se gandeasca ce modificari doresc sa fie implementate in noul CCM;

c) V. Craciun anunta ca a transmis o propunere de format pentru raportul anual INFLPR;

d) A. Staicu propune incheierea unui contract IT care sa conduca la rezolvarea problemelor cu e-mailul si serverele INFLPR.


Sedinta 11/05/2016

0) Aprobarea PV nr 31/13.04.2016 – unanimitate

1) Validarea alegerilor unui nou membru CS din partea Lab. 22 in urma numirii d-lui I. Tiseanu in functia de director stiintific

2) Discutii privind modificarea regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Stiintific.

A fost prezentata o noua propunere de regulament al CS, continand modificari privind componenta CS, modul de alegere a membrilor, respectiv a biroului de conducere (presedinte, vicepresedinte, secretar), atributiile Consiliului Stiintific, situatia absentelor nemotivate, etc. S-a decis ca procedura de alegere a membrilor sa constituie un document separat de regulamentul propriu-zis. S-a cazut de acord sa se ceara un aviz din partea departamentului juridic pentru varianta de regulament care va fi aprobata de Consiliul Stiintific.

S-a decis ca prima urgenta este introducerea votului electronic ca procedura exceptionala pentru luarea unor hotarari, astfel:

In mod exceptional, presedintele CS poate cere utilizarea procedurii de vot electronic in urmatoarele situatii:

a) la validarea unor documente elaborate de catre Consiliul Stiintific, numai daca textul documentelor a fost discutat in prealabil in sedinta ordinara sau extraordinara;

b) pentru avizarea/aprobarea

- comisiilor de concurs pentru promovarea pe funcţiile atestabile propuse de Directorul Stiintific şi a rezultatelor concursurilor pentru funcţiile de cercetător ştiinţific gradul I, II şi III şi cercetător ştiinţific;

- acţiunilor de cooperare, interne şi internaţionale, cu scop ştiinţific;

- burselor de studii şi stagiilor de perfecţionare în străinătate acordate de INFLPR,

in cazul in care convocarea in sesiune extraordinara nu este posibila, iar intarzierea avizarii poate aduce prejudicii intereselor institutiei.

Toate documentele necesare vor fi puse la dispozitie membrilor Consiliului Stiintific, prin email si pe site-ul intern al Consiliului Stiintific.

Votul electronic va fi exprimat in termen de maxim 4 zile lucratoare de la solicitare. Voturile neexprimate se considera abtineri.

Propunerea a fost adoptata cu 11 voturi pentru si 2 abtineri.

3) Diverse

a) S. Amarande solicita o clarificare a rolului Presedintelui CS de reprezentare a CS in CA.

d) Se discuta statusul raportului anual INFLPR;

e) I.N. Mihailescu anunta statusul conferintei ICPEPA.


Sedinta 13/04/2016

0)          Aprobarea PV nr 27/11.02.2016 – unanimitate

            Aprobarea PV nr 28/22.02.2016 – sedinta extraordinara -unanimitate

            Aprobarea PV nr 29/22.02.2016 – sedinta extraordinara – 12 voturi pentru, 1 abtinere

            Aprobarea PV nr 30/16.03.2016 – unanimitate

1) Inmanarea premiilor INFLPR pentru activitatea din 2014

2) Discutii privind Regulamentul de concurs pentru ocuparea funcţiilor de cercetare-dezvoltare atestate, asistenţi cercetare, doctoranzi, tehnicieni în cadrul proiectelor naţionale şi internaţionale desfăşurate în INFLPR - Regulamentul cu modificarile propuse a fost votat cu 12 voturi pentru si 1 abtinere.

3) Discutii privind Regulamentul de concurs pentru ocuparea funcţiilor şi acordarea gradelor profesionale de Inginer de dezvoltare tehnologică IDT I, IDT II, IDT III şi IDT în cadrul INFLPR

Regulamentul cu modificarile propuse a fost votat in unanimitate.

4) Aprobarea comisiilor de concurs si a comisiilor de solutionare a contestatiilor pentru funcţiile de cercetare-dezvoltare atestate (CS, CS III, CS II, CS I)

Au fost propuse de catre Directorul Stiintific si aprobate de catre Consiliul Stiintific urmatoarele comisii de concurs si contestatii:

Comisie concurs CS

Comisie contestatii CS

1

Presedinte

Dr. Zamfirescu Marian

CS I

Dr. Craciun Valentin

CS I

2

Membru

Dr. Socol Gabriel

CS I

Dr. Dinescu Maria

CS I

3

Membru

Dr. Mitu Bogdana

CS I

Dr. Nistor Magdalena

CS I

4

Secretar

Varzaru Cezara

Sef comp. resurse umane

Varzaru Cezara

Sef comp. resurse umane

MS

Membru supleant

Dr. Vlad Madalina

CS I

 

 

A fost aprobata in unanimitate.

A fost aprobata in unanimitate.

 

Comisie concurs CS III

Comisie contestatii CS III

1

Presedinte

Dr. Tiseanu Ion

CS I, Director stiintific

Dr. Amarande Stefan

CS II

2

Membru

Dr. Pavel Nicolaie

CS I

Dr. Magureanu Monica

CS I

3

Membru

Dr. Nemtanu Monica

CS I

Dr. Petris Adrian

CS I

4

Membru

Dr. Staicu Angela

CS I

-

5

Secretar

Varzaru Cezara

Sef comp. resurse umane

Varzaru Cezara

Sef comp. resurse umane

MS

Membru supleant

Dr. Miu Dana

CS I

 

 

A fost aprobata in unanimitate.

A fost aprobata in unanimitate.

 

Comisie concurs CS II si CS I

Comisie contestatii CS II si CS I

1

Presedinte

Dr. Tiseanu Ion

CS I, Director Stiintific INFLPR

Dr. Enculescu Ionut

CS I, Director general INFM

2

Membru

Dr. Cata-Danil Gheorghe

Profesor UPB

Dr. Dinescu Gheorghe

CS I

3

Membru

Dr. Vasiliu Florin

CS I Director Stiintific INFM

Dr. Savastru Dan

CS I, INOE

4

Membru

Dr. Buica Gabriela

CS I ISS

-

5

Membru

Dr. Spineanu Florin

CS I

-

6

Secretar

Varzaru Cezara

Sef comp. resurse umane

Varzaru Cezara

Sef comp. resurse umane

MS

Membru supleant

Dr. Zgura Ion Sorin

CS I, Director ISS

 

 

A fost aprobata in unanimitate.

A fost aprobata in unanimitate.

5) Diverse

a) Realizarea unui Raport anual al INFLPR in limba engleza continand atat informatii sintetice privind activitatea, cat si o colectie de lucrari stiintifice in rezumat.

b) Realizarea unei prezentari standardizate sintetice a INFLPR, de uz general in vederea apelurilor de proiecte ce vor aparea in perioada imediat urmatoare.


Sedinta 16/03/2016

V. Craciun aduce la cunostinta membrilor CS noua conducere a INFLPR: Director General Traian DASCALU si respectiv Director Stiintific Ion TISEANU.

Se vor organiza alegeri pentru un nou membru al CS ca reprezentant al Lab. 22 –observator dna M. Dinescu.

1) Regulamentul de functionare al CS- se propune revizuirea in perioada urmatoare pentru remedierea deficientelor identificate pe parcursul functionarii actualului CS (ex: absenta posibilitatii votului electronic, modalitatea clara de alegere a membrilor CS si a conducerii CS (Presedinte, vicepresedinte, secretar)). Propunerile vor fi transmise in urmatoarele 2 saptamani dlor G. Socol, M. Zamfirescu, V. Craciun.

2) Strategia INFLPR 2016

I. Tiseanu precizeaza ca proiectul POC – Sectiunea F a obtinut un punctaj foarte bun, care probabil ii va permite finantarea; acesta a fost intocmit pe baza strategiei aprobate in 2015. De altfel, impreuna cu noul Program Nucleu 2016 – 2017, strategia actuala (revizuita conform strategiei nationale) a permis deja castigarea de fonduri in valoare de 100 milioane lei.

V. Craciun propune transmiterea strategiei existente membrilor CS, imbunatatirea in comisia care se ocupa de elaborarea strategiei si dezbaterea in urmatoarele intruniri ale CS.

3) Pregatirea in vederea evaluarii institutionale viitoare

Se doreste ca punctul de plecare sa fie nota obtinuta la evaluarea anterioara de 4.2 la prestigiul stintific. Se numeste o comisie formata din M. Dinescu. V. Craciun, I.N. Mihailescu si I. Tiseanu care sa analizeze situatia actuala comparativ cu perioada precedent evaluate, pe baza criteriilor existente.

B. Mitu propune stabilirea unui calendar care sa permita eficientizarea acestui demers.

4) Diverse

a) Anunt privind organizarea ICPEPA -10 la Brasov, Romania, dead-line pentru submiterea abstracturilor este 9 mai.

b) Anunt cu privire la premieera d-lui A Rotaru in cadrul conferintei ICTAC

c) Discutie cu privire la repartizarea de catre ANCS a fondurilor Nucleu,

d) Discutii privind eligibilitatea platii unor taxe de publicare pentru articole si capitol de carti