Comisia de Etica a INFLPR


Comisia de Etica a Institutului National pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei (INFLPR) este infiintata cu scopul de a asigura respectarea in INFLPR a bunelor practici si a normelor de etica in activitatile de cercetare stiintifica prevazute in legile 319/2003, 206/2004 cu modificarile ulterioare, Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, precum si in alte coduri si legi cu implicatii in etica activitatii de cercetare.

Componenta Comisiei de Etica a INFLPR - link PDF

Regulamentul Comisiei de Etica a INFLPR - link PDF

Cazurile Comisiei de Etica:

- Raportul Comisiei de Etica a INFLPR privind sesizarea 1260/15.04.2019, actualizata cu nr. 2133/01.07.2019 (link PDF)

- Raportul Comisiei de Etica a INFLPR privind sesizarea 568/18.02.2019 (link PDF)

- Raportul Comisiei de Etica a INFLPR privind sesizarea 3454/21.10.2019 (link PDF)

- Raportul Comisiei de Etica a INFLPR privind sesizarea 567/18.02.2019 (link PDF)