CONSILIUL STIINTIFIC INFLPR

 

 

 

Atributiile Consiliului Stiintific:
a) Participa la elaborarea strategiei de dezvoltare a activitatii de cercetare-dezvoltare a institutului;
b) Intocmeste raportul anual al rezultatelor stiintifice;
c) Examineaza si avizeaza proiectele de cercetare stiintifica precum si realizarea institutionala a acestora;
d) Avizeaza politica de cercetare a institutului;
e) Avizeaza propunerile de organizare si reorganizare a institutului;
f) Propune masuri pentru perfectionare profesionala;
g) Face propuneri pentru organizarea concursurilor de incadrare si promovare;
h) Propune comisiile pentru concursurile de promovare si confirma rezultatele concursurilor;
i) Organizeaza actiuni cu caracter stiintific;
j) Avizeaza actiuni de cooperare stiintifica interne si internationale;
k) Avizeaza acordarea de burse de studii si stagii de perfectionare.


Documente:

(NOU!) Regulamentul de Organizare si Functionare a Comisiei de Etica - descarca

Modelul de cerere de prelungirea activităţii în institut pentru anul 2017 (2017) - descarca

 

Regulament pentru continuarea activității cercetătorilor gradul I care au împlinit vârsta de pensionare (2016) - descarca

 

(NOU!) Regulamentul de Organizare si Functionare a CS (2018) - descarca

 

Regulamentul de Organizare si Functionare a CS (2008) - descarca

Raport anual INFLPR 2009 - descarca
Obiectivele strategice ale INFLPR- descarca


Regulamente de promovare:

Regulamentul de promovare CS1 (2014) - descarca

Regulamentul de promovare CS2 (2014) - descarca

Regulamentul de promovare CS3 (2014) - descarca

 

Regulamentul de promovare CS1 (2013) - descarca
Regulamentul de promovare CS2 (2013) - descarca

Regulamentul de promovare CS3 propus spre consultare pana in data de 24.07.2013 - descarca

Regulamentul de promovare CS - descarca