Atribuțiile Consiliului Științific:

 • Participă la elaborarea strategiei de dezvoltare a activității de cercetare-dezvoltare a institutului;
 • Întocmește raportul anual al rezultatelor științifice;
 • Examinează și avizează proiectele de cercetare științifică precum și realizarea instituțională a acestora;
 • Avizează politica de cercetare a institutului;
 • Avizează propunerile de organizare și reorganizare a institutului;
 • Propune măsuri pentru perfecționare profesională;
 • Face propuneri pentru organizarea concursurilor de încadrare și promovare;
 • Propune comisiile pentru concursurile de promovare și confirmă rezultatele concursurilor;
 • Organizează acțiuni cu caracter științific;
 • Avizează acțiuni de cooperare științifică interne și internaționale;
 • Avizează acordarea de burse de studii și stagii de perfecționare.