Regulamentul de Organizare și Funcționare a CS (2024)

 

Regulament privind alegerea membrilor și a Biroului Consiliului Științific

 

Model cerere de prelungire a activității cercetătorilor gradul I care au împlinit vârsta de pensionare

 

Regulamente de promovare

Regulamentul de promovare CS I (2017)

Regulamentul de promovare CS II (2017)

Regulamentul de promovare CS III (2014)

 

Regulamentul de promovare CS  (2023)

 

Regulamentul de promovare ACS  (2017)

 

Regulamentul de promovare IDT – IDT III  (2018)

 

Regulamentul pentru concurs funcții auxiliare  (2019)