Atributiile Consiliului Stiintific:


a) Participa la elaborarea strategiei de dezvoltare a activitatii de cercetare-dezvoltare a institutului;
b) Intocmeste raportul anual al rezultatelor stiintifice;
c) Examineaza si avizeaza proiectele de cercetare stiintifica precum si realizarea institutionala a acestora;
d) Avizeaza politica de cercetare a institutului;
e) Avizeaza propunerile de organizare si reorganizare a institutului;
f) Propune masuri pentru perfectionare profesionala;
g) Face propuneri pentru organizarea concursurilor de incadrare si promovare;
h) Propune comisiile pentru concursurile de promovare si confirma rezultatele concursurilor;
i) Organizeaza actiuni cu caracter stiintific;
j) Avizeaza actiuni de cooperare stiintifica interne si internationale;
k) Avizeaza acordarea de burse de studii si stagii de perfectionare.